Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sävar Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sävar Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävar Västra 1278 13,7% 36,9% 21,5% 27,9% 5,3% 50,5% 49,5%   1,4%
Summa 1278 13,7% 36,9% 21,5% 27,9% 5,3% 50,5% 49,5% 1,4%

http://www.val.se