Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Grubbe Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Grubbe Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Norra 1277 21,5% 33,0% 27,6% 18,0% 5,7% 51,4% 48,6%   1,4%
Summa 1277 21,5% 33,0% 27,6% 18,0% 5,7% 51,4% 48,6% 1,4%

http://www.val.se