Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Böleäng Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Böleäng Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Böleäng Västra 1364 12,8% 37,5% 25,0% 24,8% 4,5% 47,9% 52,1%   1,1%
Summa 1364 12,8% 37,5% 25,0% 24,8% 4,5% 47,9% 52,1% 1,1%

http://www.val.se