Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Holmsund Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Holmsund Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Västra 1454 20,2% 30,9% 21,9% 27,0% 5,0% 48,7% 51,3%   1,8%
Summa 1454 20,2% 30,9% 21,9% 27,0% 5,0% 48,7% 51,3% 1,8%

http://www.val.se