Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hissjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hissjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hissjö 971 14,0% 39,1% 24,1% 22,8% 4,8% 52,8% 47,2%   0,4%
Summa 971 14,0% 39,1% 24,1% 22,8% 4,8% 52,8% 47,2% 0,4%

http://www.val.se