Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Backen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Backen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 1048 12,7% 27,9% 25,7% 33,8% 4,7% 46,9% 53,1%   1,3%
Summa 1048 12,7% 27,9% 25,7% 33,8% 4,7% 46,9% 53,1% 1,3%

http://www.val.se