Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kronoparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kronoparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken 1434 18,3% 29,8% 23,4% 28,5% 4,7% 48,0% 52,0%   1,4%
Summa 1434 18,3% 29,8% 23,4% 28,5% 4,7% 48,0% 52,0% 1,4%

http://www.val.se