Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brännland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brännland

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännland 1759 13,3% 40,3% 24,7% 21,7% 4,7% 52,1% 47,9%   1,5%
Summa 1759 13,3% 40,3% 24,7% 21,7% 4,7% 52,1% 47,9% 1,5%

http://www.val.se