Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Holmsund Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Holmsund Södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Södra 1398 11,0% 41,7% 19,6% 27,7% 5,2% 49,3% 50,7%   1,7%
Summa 1398 11,0% 41,7% 19,6% 27,7% 5,2% 49,3% 50,7% 1,7%

http://www.val.se