2018-09-11 10:43:06

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Täfteå

19,51%
9,71%
4,30%
6,07%
37,82%
8,03%
5,04%
8,50%
0,65%
0,37%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,57%
+0,83
2014: 90,74%

Röstfördelning - valdistrikt Täfteå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 209 19,51% -13 -1,96 222 21,47%
C Centerpartiet 104 9,71% +31 +2,65 73 7,06%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 46 4,30% +6 +0,43 40 3,87%
KD Kristdemokraterna 65 6,07% +28 +2,49 37 3,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 405 37,82% +10 -0,39 395 38,20%
V Vänsterpartiet 86 8,03%   -0,29 86 8,32%
MP Miljöpartiet de gröna 54 5,04% -16 -1,73 70 6,77%
SD Sverigedemokraterna 91 8,50% +29 +2,50 62 6,00%
FI Feministiskt initiativ 7 0,65% -33 -3,21 40 3,87%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,37% -5 -0,50 9 0,87%
  Giltiga röster 1071 100,00% +37   1034 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,37% -1 -0,11 5 0,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1076 91,57% +37 +0,83 1039 90,74%
  Antal röstberättigade 1175   +30   1145  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Täfteå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 1 0,09%     1 0,10%
  Initiativet 1 0,09% +1 +0,09    
MED Medborgerlig Samling 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -5 -0,49 6 0,58%
DjuP Djurens parti     -1 -0,10 1 0,10%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 4 0,37% -5 -0,50 9 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Täfteå

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se