Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sorsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sorsele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sorsele 1583 13,1% 24,2% 25,6% 37,1% 4,7% 53,2% 46,8%   0,7%
Summa 1583 13,1% 24,2% 25,6% 37,1% 4,7% 53,2% 46,8% 0,7%

http://www.val.se