Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gargnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gargnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gargnäs 339 11,8% 20,6% 30,7% 36,9% 2,7% 53,7% 46,3%   2,4%
Summa 339 11,8% 20,6% 30,7% 36,9% 2,7% 53,7% 46,3% 2,4%

http://www.val.se