2018-09-19 17:14:11

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - landstingsvalkrets Västra valkretsen

16,27%
6,02%
4,73%
5,44%
38,91%
7,93%
2,05%
17,81%
0,20%
0,65%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,12%
+1,17
2014: 80,95%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Västra valkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 10018 16,27% +971 +1,17 9047 15,10%
C Centerpartiet 3706 6,02% +411 +0,52 3295 5,50%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2912 4,73% +193 +0,19 2719 4,54%
KD Kristdemokraterna 3349 5,44% +1325 +2,06 2024 3,38%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23957 38,91% -1926 -4,28 25883 43,19%
V Vänsterpartiet 4883 7,93% +250 +0,20 4633 7,73%
MP Miljöpartiet de gröna 1261 2,05% -1076 -1,85 2337 3,90%
SD Sverigedemokraterna 10964 17,81% +3929 +6,07 7035 11,74%
FI Feministiskt initiativ 124 0,20% +50 +0,08 74 0,12%
ÖVR Övriga anmälda partier 402 0,65% -2480 -4,16 2882 4,81%
  Giltiga röster 61576 100,00% +1647   59929 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 52 0,08% +52 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1425 2,26% +122 +0,13 1303 2,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 45 0,07% +16 +0,02 29 0,05%
VDT Valdeltagande 63098 82,12% +1837 +1,17 61261 80,95%
  Antal röstberättigade 76840   +1162   75678  

Röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Västra valkretsen

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,62% 6,19% 5,20% 5,26% 36,28% 6,16% 2,90% 15,74% 0,14% 0,52% 0,09% 2,24% 0,02% 83,63%
14,26% 3,17% 4,06% 4,19% 44,31% 11,02% 1,90% 15,99% 0,17% 0,94% 0,20% 3,09% 0,06% 79,36%
17,27% 5,28% 5,36% 5,73% 38,97% 8,50% 2,08% 16,10% 0,15% 0,56% 0,05% 1,76% 0,07% 82,10%
16,99% 10,07% 4,76% 5,88% 34,86% 6,38% 1,99% 18,30% 0,09% 0,67% 0,05% 2,06% 0,07% 84,78%
15,68% 7,18% 4,09% 6,28% 37,51% 6,88% 1,99% 19,74% 0,26% 0,40% 0,05% 1,66% 0,07% 82,15%
12,87% 5,66% 4,91% 4,64% 44,62% 10,24% 1,38% 13,89% 0,33% 1,46% 0,05% 3,94% 0,21% 83,12%
9,40% 6,45% 7,86% 4,21% 42,41% 6,84% 1,51% 19,71% 0,18% 1,44% 0,03% 2,86% 0,07% 81,91%
15,43% 3,99% 3,99% 5,21% 38,08% 8,96% 1,79% 21,80% 0,29% 0,45% 0,13% 2,50% 0,08% 80,82%
Västra valkretsen 16,27% 6,02% 4,73% 5,44% 38,91% 7,93% 2,05% 17,81% 0,20% 0,65% 0,08% 2,26% 0,07% 82,12%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Västra valkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 210 0,34% +210 +0,34    
MED Medborgerlig Samling 139 0,23% +139 +0,23    
PP Piratpartiet     -312 -0,52 312 0,52%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 53 0,09% -2517 -4,20 2570 4,29%
  Totalt övriga partier 402 0,65% -2480 -4,16 2882 4,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Västra valkretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se