2018-09-13 16:32:17

Val till riksdagen - Röster - kommun Katrineholm

17,35%
8,02%
3,79%
5,30%
37,32%
5,99%
3,25%
17,80%
0,29%
0,90%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,67%
+0,70
2014: 85,97%

Röstfördelning - kommun Katrineholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3745 17,35% -319 -1,68 4064 19,03%
C Centerpartiet 1730 8,02% +374 +1,66 1356 6,35%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 818 3,79% -88 -0,45 906 4,24%
KD Kristdemokraterna 1144 5,30% +399 +1,81 745 3,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8054 37,32% -378 -2,18 8432 39,49%
V Vänsterpartiet 1293 5,99% +294 +1,31 999 4,68%
MP Miljöpartiet de gröna 701 3,25% -577 -2,74 1278 5,99%
SD Sverigedemokraterna 3841 17,80% +787 +3,49 3054 14,30%
FI Feministiskt initiativ 63 0,29% -327 -1,53 390 1,83%
ÖVR Övriga anmälda partier 194 0,90% +67 +0,30 127 0,59%
  Giltiga röster 21583 100,00% +232   21351 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,01% +2 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 223 1,02% +18 +0,07 205 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% +4 +0,02 4 0,02%
VDT Valdeltagande 21816 86,67% +256 +0,70 21560 85,97%
  Antal röstberättigade 25171   +93   25078  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Katrineholm

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,46% 12,22% 2,83% 7,71% 26,48% 5,85% 3,28% 20,64% 0,18% 0,35% 0,09% 0,96% 0,09% 90,13%
19,67% 16,01% 3,66% 3,57% 25,65% 4,63% 2,22% 22,76% 0,39% 1,45%   1,33%   90,29%
14,51% 6,03% 2,66% 4,53% 42,24% 6,11% 3,16% 19,04% 0,50% 1,22%   1,42%   83,80%
23,30% 8,83% 5,64% 8,62% 29,79% 3,94% 4,57% 14,79%   0,53%   0,53%   89,49%
18,51% 9,72% 3,10% 8,07% 31,64% 4,24% 1,65% 21,51% 0,62% 0,93%   1,12% 0,10% 89,41%
11,33% 5,66% 1,81% 3,37% 39,16% 9,88% 4,46% 23,13% 0,12% 1,08% 0,12% 1,65% 0,35% 79,40%
16,90% 13,80% 1,71% 7,70% 29,30% 7,27% 2,25% 19,25% 0,64% 1,18%   1,06%   86,38%
14,76% 6,00% 4,89% 5,05% 45,86% 5,68% 2,68% 14,29% 0,16% 0,63%   0,71%   79,16%
23,98% 6,76% 4,32% 5,57% 36,94% 4,01% 3,57% 14,28% 0,06% 0,50%   1,24% 0,06% 93,69%
11,72% 4,95% 3,33% 4,44% 44,65% 8,99% 2,63% 18,38%   0,91%   1,20%   76,14%
18,32% 4,40% 3,87% 4,40% 45,24% 4,82% 3,46% 14,35% 0,42% 0,73%   0,62%   84,45%
11,21% 5,97% 3,81% 3,81% 43,62% 8,95% 2,67% 18,21% 0,62% 1,13%   1,32% 0,10% 78,32%
14,51% 2,06% 3,20% 3,66% 52,34% 5,03% 2,74% 15,54% 0,23% 0,69%   1,02%   82,16%
10,84% 4,70% 2,48% 3,13% 48,43% 8,88% 2,87% 17,36% 0,52% 0,78%   0,91%   79,04%
22,25% 8,31% 4,67% 5,07% 37,77% 4,28% 3,40% 13,38% 0,16% 0,71%   1,02% 0,08% 86,46%
18,89% 6,85% 5,19% 6,02% 36,39% 8,33% 2,41% 14,63% 0,37% 0,93%   0,83%   85,01%
15,96% 11,29% 3,26% 5,43% 26,17% 7,27% 4,67% 25,08%   0,87%   1,29%   87,61%
19,03% 4,76% 5,57% 4,18% 44,55% 4,76% 2,32% 13,81% 0,35% 0,70%   0,46%   81,31%
12,81% 10,11% 3,94% 6,10% 35,26% 5,25% 2,85% 22,30% 0,31% 1,08%   0,99%   86,12%
21,64% 10,42% 4,81% 5,52% 29,92% 4,19% 5,97% 16,21% 0,09% 1,25%   0,53%   91,94%
18,91% 7,77% 3,63% 2,59% 33,68% 7,51% 5,70% 17,10% 1,04% 2,07%   1,28%    
Katrineholm 17,35% 8,02% 3,79% 5,30% 37,32% 5,99% 3,25% 17,80% 0,29% 0,90% 0,01% 1,02% 0,04% 86,67%

Röstfördelning övriga partier - kommun Katrineholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 86 0,40% +86 +0,40    
MED Medborgerlig Samling 34 0,16% +34 +0,16    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 21 0,10% +19 +0,09 2 0,01%
DD Direktdemokraterna 15 0,07% +15 +0,07    
ENH Enhet 12 0,06% -14 -0,07 26 0,12%
PP Piratpartiet 12 0,06% -65 -0,31 77 0,36%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 6 0,03% +6 +0,03    
DjuP Djurens parti 2 0,01% -2 -0,01 4 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% -3 -0,01 5 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1       1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,01% -10 -0,05 12 0,06%
  Totalt övriga partier 194 0,90% +67 +0,30 127 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Katrineholm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 1
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se