2018-09-15 20:48:36

Val till riksdagen - Röster - kommun Linköping

22,19%
9,65%
7,16%
6,49%
27,55%
6,43%
5,64%
13,17%
0,44%
1,28%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,20%
+1,17
2014: 88,02%

Röstfördelning - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 23444 22,19% -837 -2,00 24281 24,19%
C Centerpartiet 10194 9,65% +4037 +3,51 6157 6,13%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7562 7,16% +574 +0,19 6988 6,96%
KD Kristdemokraterna 6862 6,49% +1072 +0,73 5790 5,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29108 27,55% -102 -1,55 29210 29,10%
V Vänsterpartiet 6795 6,43% +2086 +1,74 4709 4,69%
MP Miljöpartiet de gröna 5963 5,64% -2305 -2,59 8268 8,24%
SD Sverigedemokraterna 13918 13,17% +2704 +2,00 11214 11,17%
FI Feministiskt initiativ 461 0,44% -2138 -2,15 2599 2,59%
ÖVR Övriga anmälda partier 1357 1,28% +201 +0,13 1156 1,15%
  Giltiga röster 105664 100,00% +5292   100372 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 32 0,03% +32 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 791 0,74% -255 -0,29 1046 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 47 0,04% +6   41 0,04%
VDT Valdeltagande 106534 89,20% +5075 +1,17 101459 88,02%
  Antal röstberättigade 119438   +4175   115263  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Linköping

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,54% 9,70% 7,17% 6,80% 26,37% 5,37% 4,86% 13,71% 0,36% 1,12% 0,03% 0,73% 0,03% 90,03%
21,30% 14,65% 5,46% 9,19% 21,97% 5,33% 5,19% 15,45% 0,27% 1,20%   1,05%   90,90%
26,32% 10,48% 8,75% 5,69% 23,76% 6,27% 5,86% 10,81% 0,50% 1,57% 0,08% 0,98% 0,08% 87,14%
16,64% 7,66% 4,23% 4,49% 34,35% 8,59% 5,94% 15,59% 0,53% 1,98%   1,17%   79,96%
17,26% 5,46% 5,16% 5,46% 39,48% 5,16% 4,96% 15,48% 0,10% 1,49%   0,59% 0,10% 87,05%
22,56% 11,63% 10,22% 6,96% 25,73% 5,46% 8,37% 7,14% 0,44% 1,50%   0,44%   93,90%
17,69% 6,83% 8,76% 4,55% 31,96% 6,83% 6,04% 15,32% 0,61% 1,40% 0,09% 1,12%   87,91%
21,98% 9,02% 8,64% 6,81% 26,78% 6,91% 4,32% 13,92% 0,38% 1,25%   0,48%   85,47%
33,99% 11,25% 8,16% 5,15% 21,71% 3,01% 4,36% 11,01% 0,32% 1,03%   0,47% 0,08% 90,06%
20,17% 6,08% 5,52% 5,80% 35,91% 6,17% 3,68% 15,10% 0,18% 1,38% 0,09% 0,55%   82,55%
28,12% 7,31% 9,29% 8,34% 26,91% 3,35% 3,78% 11,87% 0,17% 0,86%   0,34% 0,09% 90,82%
21,18% 5,99% 6,24% 4,84% 37,85% 5,17% 4,11% 13,14% 0,25% 1,23%   0,90%   83,89%
16,29% 4,50% 4,23% 4,68% 37,17% 6,39% 2,61% 22,05% 0,36% 1,71%   0,80% 0,09% 86,23%
35,64% 11,13% 10,20% 8,70% 15,62% 3,27% 4,12% 11,04% 0,09% 0,19%   0,19%   91,07%
23,16% 7,72% 6,50% 5,20% 34,00% 5,12% 4,08% 12,84% 0,26% 1,13% 0,09% 0,86%   90,02%
25,26% 8,63% 8,49% 6,75% 24,08% 4,87% 6,68% 13,99% 0,42% 0,84%   0,35%   90,81%
27,92% 10,35% 8,86% 7,53% 25,41% 3,76% 4,71% 10,20% 0,24% 1,02% 0,08% 1,08% 0,08% 92,08%
18,81% 22,35% 1,33% 7,08% 25,44% 3,10% 1,55% 18,14% 0,22% 1,99%   1,31%   89,45%
27,68% 8,32% 6,14% 7,28% 25,29% 2,71% 3,54% 17,79% 0,10% 1,14%   0,72%   88,97%
26,65% 7,70% 5,58% 7,55% 28,93% 4,40% 3,85% 14,78% 0,16% 0,39%   0,47% 0,08% 90,39%
36,41% 12,22% 9,22% 7,68% 14,50% 2,20% 4,21% 12,83%   0,73% 0,07% 0,60%   94,72%
22,25% 9,62% 6,10% 6,79% 24,40% 8,93% 4,55% 14,78% 0,86% 1,72%   0,51%   83,93%
29,42% 9,40% 8,19% 8,19% 21,44% 6,67% 4,04% 11,32% 0,40% 0,91%   0,60%   84,39%
23,53% 10,26% 8,88% 4,48% 22,41% 7,41% 7,16% 14,05% 0,60% 1,21%   0,51%   84,74%
24,48% 10,62% 7,74% 5,43% 25,17% 7,74% 5,54% 11,66% 0,12% 1,50%   0,80% 0,11% 87,23%
21,36% 8,38% 7,59% 6,18% 26,04% 8,47% 4,85% 14,65% 0,97% 1,50% 0,09% 0,96% 0,09% 83,77%
20,78% 8,85% 6,68% 7,41% 24,84% 8,40% 6,23% 15,00% 0,54% 1,26% 0,27% 0,89%   82,23%
27,40% 8,51% 7,93% 7,93% 23,19% 6,85% 5,48% 11,35% 0,29% 1,08% 0,19% 0,49%   88,25%
23,43% 6,85% 7,51% 7,40% 29,50% 6,85% 4,09% 12,49% 0,99% 0,88%   0,66%   85,54%
25,99% 13,32% 6,15% 9,00% 21,23% 3,00% 3,95% 15,96% 0,66% 0,73%   0,87% 0,07% 90,07%
21,20% 10,55% 6,42% 8,18% 28,32% 5,45% 6,33% 12,66% 0,35% 0,53%   0,52%   91,44%
23,73% 8,12% 7,49% 6,56% 33,51% 3,95% 4,27% 11,86%   0,52%   1,03%   93,91%
26,36% 12,53% 6,47% 5,57% 26,02% 3,65% 3,37% 14,66% 0,21% 1,17% 0,07% 0,95%   90,90%
21,40% 15,72% 4,04% 12,66% 20,85% 4,48% 4,15% 15,50% 0,44% 0,76%   1,29% 0,11% 89,76%
25,96% 14,45% 3,69% 6,49% 21,68% 2,65% 4,13% 19,62% 0,15% 1,18%   1,17%   88,75%
22,79% 11,86% 7,38% 7,25% 19,89% 8,04% 9,49% 11,33% 0,53% 1,45%   0,78%    
19,90% 8,81% 6,81% 5,83% 30,32% 7,47% 5,50% 13,39% 0,50% 1,47% 0,03% 0,75% 0,06% 87,34%
24,82% 9,44% 8,71% 6,92% 23,84% 6,51% 5,29% 12,77% 0,73% 0,98% 0,08% 0,97% 0,08% 85,90%
26,77% 10,46% 7,35% 5,18% 23,19% 8,11% 5,84% 11,50% 0,19% 1,41%   1,12% 0,19% 85,66%
14,92% 4,12% 5,99% 4,81% 33,27% 10,70% 5,89% 16,78% 0,79% 2,75%   0,97% 0,39% 79,58%
33,78% 9,14% 9,05% 6,79% 17,69% 5,28% 4,69% 12,15% 0,50% 0,92% 0,08% 0,58%   86,34%
17,41% 9,43% 5,80% 5,71% 27,83% 9,34% 7,80% 13,87% 1,09% 1,72%   1,08% 0,09% 83,35%
23,33% 12,20% 9,00% 7,16% 19,55% 8,13% 8,42% 10,16% 0,87% 1,16%   0,86%   87,64%
25,26% 15,91% 10,95% 5,26% 19,71% 4,67% 10,80% 5,55% 1,31% 0,58%   0,44% 0,15% 90,07%
21,74% 10,83% 7,49% 7,08% 28,01% 7,17% 6,03% 10,02% 0,41% 1,22%   0,24%   90,05%
17,85% 7,38% 6,47% 3,83% 31,88% 9,74% 6,19% 14,21% 0,46% 2,00%   0,72%   83,72%
30,45% 10,97% 8,65% 5,55% 21,55% 5,81% 6,71% 9,55% 0,26% 0,52% 0,26% 0,77% 0,13% 87,21%
18,79% 10,84% 9,96% 7,31% 28,25% 5,55% 7,06% 9,46% 0,63% 2,14%   0,38%   88,64%
19,28% 13,00% 4,44% 6,93% 26,65% 3,58% 6,39% 19,18% 0,54%     0,86%   88,75%
28,27% 13,68% 6,23% 7,29% 17,63% 4,41% 5,78% 15,05% 0,15% 1,52%   0,60%   91,69%
23,04% 9,32% 6,79% 7,46% 26,36% 4,79% 3,46% 17,71%   1,07%   1,70%   85,84%
21,40% 7,32% 8,54% 9,20% 28,82% 4,43% 4,43% 14,52% 0,44% 0,89%   0,88%   92,95%
25,61% 7,07% 7,58% 5,23% 34,12% 2,56% 2,77% 14,45% 0,20% 0,41%   0,61%   90,59%
17,11% 6,83% 5,76% 4,70% 37,59% 5,41% 3,99% 17,02% 0,44% 1,15% 0,09% 0,44%   91,01%
20,73% 13,47% 9,41% 6,91% 21,68% 8,55% 7,94% 8,64% 0,17% 2,50% 0,09% 0,43%   86,74%
15,36% 8,19% 6,90% 4,97% 30,63% 12,97% 7,73% 11,41% 0,18% 1,66%   0,82%   83,79%
10,78% 4,53% 6,99% 3,68% 40,56% 13,85% 4,78% 11,40% 0,61% 2,82%   0,49% 0,36% 76,99%
7,86% 4,11% 4,81% 3,99% 42,61% 15,14% 5,05% 12,32% 0,82% 3,29%   0,58%   76,18%
23,51% 11,23% 10,99% 6,20% 15,09% 10,41% 9,82% 7,72% 1,05% 3,98%   1,16%   85,64%
5,83% 1,82% 3,04% 3,04% 58,81% 11,06% 2,07% 13,00% 0,12% 1,22%   0,36%   68,83%
10,61% 4,65% 3,14% 4,00% 54,00% 10,50% 2,16% 8,77% 0,43% 1,73%   0,32%   75,80%
7,37% 3,96% 3,30% 3,41% 43,34% 11,00% 3,85% 21,56% 0,99% 1,21%   0,66% 0,11% 77,56%
7,75% 3,66% 2,68% 2,39% 52,11% 12,54% 3,94% 12,96% 0,14% 1,83%   1,25%   68,35%
9,12% 2,59% 2,86% 4,08% 53,74% 10,07% 2,86% 13,33% 0,54% 0,82% 0,14% 0,41%   74,20%
19,16% 15,47% 4,04% 6,15% 21,79% 5,27% 6,15% 20,04% 0,35% 1,58%   1,22%   89,44%
30,55% 10,10% 6,28% 8,83% 20,05% 3,50% 5,41% 14,16% 0,24% 0,88%   0,79% 0,16% 91,76%
21,47% 10,69% 5,62% 5,93% 29,59% 4,22% 4,53% 15,93% 0,62% 1,41%   0,70% 0,08% 89,65%
21,25% 9,94% 8,58% 7,41% 28,27% 4,09% 4,29% 15,01% 0,10% 1,07%   0,48%   89,57%
22,27% 7,54% 6,52% 7,79% 31,84% 5,00% 2,88% 15,33% 0,08% 0,76%   0,84% 0,17% 92,34%
17,38% 8,58% 5,79% 5,47% 34,55% 3,65% 4,61% 18,67% 0,11% 1,18% 0,21% 1,68% 0,11% 90,49%
22,49% 11,14% 9,02% 4,23% 20,94% 9,13% 8,02% 11,47% 1,45% 2,12% 0,11% 0,44%    
21,79% 10,36% 7,46% 6,78% 26,25% 6,60% 6,61% 12,40% 0,46% 1,29% 0,03% 0,74% 0,04% 90,07%
23,37% 8,25% 6,36% 6,70% 26,89% 7,90% 6,10% 11,43% 0,77% 2,23%   0,85%   85,82%
10,90% 4,89% 3,13% 3,76% 47,74% 10,28% 5,14% 12,78%   1,38% 0,12% 0,87% 0,12% 78,73%
11,46% 7,15% 4,31% 3,63% 45,52% 9,08% 6,02% 10,56% 0,79% 1,48%   0,45% 0,11% 75,34%
26,38% 7,87% 10,02% 5,42% 27,71% 4,91% 6,95% 9,20% 0,72% 0,82%   0,51%   87,85%
31,44% 11,38% 11,69% 8,69% 17,48% 2,59% 6,93% 9,31% 0,21% 0,31%   0,41%   92,65%
18,10% 6,16% 5,77% 4,99% 36,59% 7,24% 5,09% 13,41% 0,10% 2,54% 0,10% 0,68%   82,53%
20,50% 5,61% 7,64% 6,29% 37,23% 4,16% 4,06% 13,15% 0,39% 0,97%   1,05% 0,10% 91,27%
18,04% 5,26% 5,15% 5,57% 34,85% 7,53% 4,95% 17,63% 0,21% 0,82%   1,72% 0,10% 89,25%
24,88% 10,96% 9,36% 8,99% 24,38% 4,19% 7,88% 8,62% 0,12% 0,62%     0,12% 92,81%
26,32% 10,07% 9,55% 6,56% 25,60% 5,20% 6,17% 8,45% 0,52% 1,56%   0,58%   93,25%
22,46% 10,67% 8,54% 6,58% 22,12% 8,88% 7,94% 10,16% 0,85% 1,79%   1,01%   84,14%
25,35% 10,38% 9,40% 8,83% 22,65% 7,36% 5,97% 9,48% 0,33% 0,25%   0,57%   90,18%
28,59% 8,97% 8,53% 7,29% 21,81% 7,29% 3,87% 12,40% 0,44% 0,80% 0,07% 0,58%   86,63%
17,52% 9,03% 7,70% 5,04% 28,50% 12,48% 7,35% 10,00% 1,42% 0,97%   0,96% 0,09% 86,12%
24,21% 15,36% 11,13% 5,16% 17,77% 6,04% 11,74% 6,44% 0,54% 1,61%   0,27%   89,09%
21,95% 11,90% 8,43% 5,25% 23,65% 8,13% 8,80% 8,50% 0,59% 2,81% 0,07% 0,73% 0,22% 86,46%
19,67% 9,62% 7,89% 4,94% 27,73% 8,75% 10,49% 9,10% 0,43% 1,39%   0,35%   90,61%
27,47% 7,86% 7,68% 4,53% 21,83% 8,70% 5,64% 14,62% 0,46% 1,20%   0,55%   81,48%
29,45% 18,10% 9,39% 4,89% 15,17% 6,65% 9,98% 4,50% 0,59% 1,27%   0,68% 0,10% 87,36%
21,21% 14,82% 3,62% 9,65% 20,85% 4,11% 5,04% 19,43% 0,28% 0,99%   0,70%   90,33%
24,56% 9,72% 6,19% 5,30% 28,00% 3,73% 2,46% 19,16%   0,88% 0,19% 1,35% 0,19% 90,09%
21,87% 13,32% 6,96% 5,77% 24,85% 4,37% 3,18% 18,49% 0,40% 0,80%   0,40%   88,13%
19,24% 16,80% 6,31% 9,46% 17,51% 4,65% 6,39% 17,43% 0,39% 1,81%   0,94%   92,62%
13,55% 8,23% 7,13% 7,73% 33,03% 9,24% 5,92% 12,95% 0,30% 1,91%   1,29% 0,10% 83,68%
22,00% 10,59% 8,56% 7,88% 27,18% 6,01% 8,03% 8,33% 0,15% 1,28% 0,07% 0,82%   90,51%
21,19% 9,83% 8,14% 9,24% 24,92% 6,10% 7,63% 11,69% 0,42% 0,85% 0,08% 0,51%   91,31%
14,33% 7,08% 6,08% 8,25% 34,33% 8,50% 6,67% 12,75% 0,75% 1,25% 0,08% 0,74%   87,05%
13,02% 6,46% 6,75% 9,13% 34,32% 9,51% 7,22% 11,79% 0,38% 1,43%   0,75% 0,09% 84,61%
16,20% 10,92% 1,41% 7,39% 24,30% 4,23% 4,93% 28,17% 0,35% 2,11%   0,70%   85,89%
23,44% 11,68% 5,45% 6,85% 24,92% 3,35% 5,37% 17,91% 0,23% 0,78%   0,85% 0,08% 93,24%
23,90% 14,46% 5,49% 8,58% 22,20% 3,87% 4,72% 15,70% 0,31% 0,77%   0,61% 0,08% 90,17%
25,35% 12,13% 3,46% 8,50% 17,95% 2,83% 2,68% 26,46% 0,16% 0,47%   1,09%   89,04%
20,33% 11,96% 11,50% 4,65% 18,93% 7,67% 11,27% 10,45% 1,16% 2,09%   1,15%    
Linköping 22,19% 9,65% 7,16% 6,49% 27,55% 6,43% 5,64% 13,17% 0,44% 1,28% 0,03% 0,74% 0,04% 89,20%

Röstfördelning övriga partier - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 357 0,34% +357 +0,34    
AfS Alternativ för Sverige 341 0,32% +341 +0,32    
PP Piratpartiet 187 0,18% -532 -0,54 719 0,72%
DD Direktdemokraterna 144 0,14% +144 +0,14    
DjuP Djurens parti 72 0,07% +20 +0,02 52 0,05%
ENH Enhet 54 0,05% -15 -0,02 69 0,07%
KLP Klassiskt liberala partiet 48 0,05% +5   43 0,04%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 48 0,05% +6   42 0,04%
KrVP Kristna Värdepartiet 38 0,04% -20 -0,02 58 0,06%
TRP TRYGGHETSPARTIET 28 0,03% +28 +0,03    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 18 0,02% +18 +0,02    
  Basinkomstpartiet 6 0,01% +6 +0,01    
  Initiativet 5   +5      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3   -3   6 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,01% -159 -0,16 167 0,17%
  Totalt övriga partier 1357 1,28% +201 +0,13 1156 1,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Linköping

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2
Medborgarresan 2
Allians för Sverige 1
Final Partiet 1
Nya bjornska partiet 1
Technopartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se