2018-09-13 12:17:49

Val till riksdagen - Röster - kommun Alvesta

17,77%
9,12%
2,85%
7,43%
28,64%
5,00%
2,61%
25,14%
0,24%
1,19%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,32%
+1,81
2014: 86,51%

Röstfördelning - kommun Alvesta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2191 17,77% -290 -2,71 2481 20,48%
C Centerpartiet 1125 9,12% -160 -1,48 1285 10,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 351 2,85% +59 +0,44 292 2,41%
KD Kristdemokraterna 916 7,43% +407 +3,23 509 4,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3532 28,64% -226 -2,38 3758 31,02%
V Vänsterpartiet 617 5,00% +124 +0,93 493 4,07%
MP Miljöpartiet de gröna 322 2,61% -101 -0,88 423 3,49%
SD Sverigedemokraterna 3100 25,14% +489 +3,59 2611 21,55%
FI Feministiskt initiativ 30 0,24% -131 -1,09 161 1,33%
ÖVR Övriga anmälda partier 147 1,19% +46 +0,36 101 0,83%
  Giltiga röster 12331 100,00% +217   12114 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,02% +2 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 111 0,89% +3 +0,01 108 0,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,05% -15 -0,12 21 0,17%
VDT Valdeltagande 12450 88,32% +207 +1,81 12243 86,51%
  Antal röstberättigade 14097   -55   14152  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Alvesta

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,54% 3,85% 2,04% 6,01% 40,14% 7,37% 1,59% 26,87% 0,34% 1,25%   0,45% 0,11% 77,60%
15,47% 8,57% 2,48% 6,43% 34,63% 5,49% 3,01% 22,44% 0,33% 1,14%   1,13% 0,07% 82,79%
14,61% 3,70% 1,65% 3,91% 49,59% 3,91% 1,65% 20,06% 0,21% 0,72% 0,10% 0,31%   83,49%
22,75% 4,66% 3,93% 8,02% 31,26% 3,11% 2,05% 23,40%   0,82%   0,81%   88,95%
19,91% 14,07% 3,44% 8,38% 16,77% 5,69% 1,50% 28,29% 0,15% 1,80%   0,60%   91,68%
25,31% 7,04% 3,19% 5,73% 25,88% 5,98% 3,93% 21,70% 0,16% 1,06%   0,73%   92,00%
16,78% 8,68% 3,20% 8,33% 23,86% 6,51% 3,77% 26,83% 0,46% 1,60%   1,79%   91,86%
17,96% 14,04% 3,44% 8,02% 22,83% 4,78% 3,34% 23,97% 0,38% 1,24%   0,95%   87,65%
17,83% 11,48% 3,40% 9,30% 22,51% 4,49% 1,92% 27,77% 0,26% 1,03%   1,39% 0,06% 89,94%
17,32% 9,53% 1,81% 8,72% 25,97% 3,89% 2,21% 28,93% 0,20% 1,41% 0,07% 0,73% 0,13% 86,74%
14,59% 17,30% 1,76% 8,78% 20,14% 4,19% 2,84% 29,05% 0,14% 1,22%   0,54% 0,13% 89,22%
16,15% 11,18% 8,07% 4,97% 21,12% 10,56% 7,45% 17,39% 0,62% 2,48%   0,62%    
Alvesta 17,77% 9,12% 2,85% 7,43% 28,64% 5,00% 2,61% 25,14% 0,24% 1,19% 0,02% 0,89% 0,05% 88,32%

Röstfördelning övriga partier - kommun Alvesta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 52 0,42% +52 +0,42    
ENH Enhet 18 0,15%     18 0,15%
MED Medborgerlig Samling 16 0,13% +16 +0,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 13 0,11% -1 -0,01 14 0,12%
  Basinkomstpartiet 12 0,10% +12 +0,10    
KrVP Kristna Värdepartiet 9 0,07% +6 +0,05 3 0,02%
PP Piratpartiet 7 0,06% -23 -0,19 30 0,25%
  Initiativet 5 0,04% +5 +0,04    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,04% +5 +0,04    
DD Direktdemokraterna 4 0,03% +4 +0,03    
DjuP Djurens parti 3 0,02% +1 +0,01 2 0,02%
RNP Reformist Neutral Partiet 2 0,02%     2 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% -4 -0,03 5 0,04%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -27 -0,22 27 0,22%
  Totalt övriga partier 147 1,19% +46 +0,36 101 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Alvesta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se