2018-09-13 10:07:16

Val till riksdagen - Röster - kommun Svedala

22,61%
5,98%
5,35%
5,27%
21,87%
3,20%
2,95%
31,47%
0,22%
1,08%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,90%
+1,96
2014: 88,94%

Röstfördelning - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3105 22,61% -366 -4,25 3471 26,86%
C Centerpartiet 821 5,98% +254 +1,59 567 4,39%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 735 5,35% +41 -0,02 694 5,37%
KD Kristdemokraterna 724 5,27% +346 +2,35 378 2,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3004 21,87% -435 -4,74 3439 26,61%
V Vänsterpartiet 440 3,20% +173 +1,14 267 2,07%
MP Miljöpartiet de gröna 405 2,95% -254 -2,15 659 5,10%
SD Sverigedemokraterna 4322 31,47% +1209 +7,38 3113 24,09%
FI Feministiskt initiativ 30 0,22% -163 -1,28 193 1,49%
ÖVR Övriga anmälda partier 149 1,08% +8 -0,01 141 1,09%
  Giltiga röster 13735 100,00% +813   12922 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,03% +4 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 1,00% -3 -0,09 142 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -2 -0,02 6 0,05%
VDT Valdeltagande 13882 90,90% +812 +1,96 13070 88,94%
  Antal röstberättigade 15272   +577   14695  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Svedala

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,30% 6,33% 7,73% 6,65% 19,62% 2,24% 4,41% 26,58% 0,06% 1,09%   1,01%   89,93%
22,67% 4,99% 6,07% 6,44% 24,03% 3,35% 2,18% 29,19%   1,09% 0,09% 0,81%   88,61%
23,41% 7,84% 3,81% 5,93% 17,16% 4,24% 5,08% 31,57% 0,74% 0,21%   1,15%   89,09%
27,15% 5,85% 6,18% 5,30% 20,75% 2,87% 3,64% 27,48% 0,22% 0,55%   0,88%   92,98%
15,13% 6,59% 4,96% 3,25% 27,42% 3,74% 3,17% 33,52% 0,49% 1,71%   1,52% 0,08% 84,62%
17,71% 3,84% 4,22% 4,22% 25,47% 3,17% 1,51% 38,28% 0,08% 1,51%   1,48% 0,07% 87,65%
26,26% 4,75% 5,87% 5,80% 22,91% 2,37% 2,23% 28,21% 0,21% 1,40%   1,10%   91,70%
19,31% 3,93% 3,72% 4,43% 24,32% 4,29% 2,65% 36,34% 0,07% 0,93% 0,07% 0,71%   86,98%
25,29% 7,25% 5,75% 4,86% 18,30% 2,65% 3,71% 30,95% 0,18% 1,06%   0,79%   92,31%
23,72% 7,36% 4,71% 6,78% 21,90% 2,31% 1,74% 30,66% 0,17% 0,66%   0,16% 0,16% 91,07%
23,30% 7,66% 5,47% 4,69% 18,45% 3,91% 2,81% 32,53% 0,16% 1,02% 0,15% 0,85%   90,86%
25,59% 7,58% 4,74% 3,32% 14,69% 5,69% 1,90% 32,23% 1,42% 2,84%   3,65%    
Svedala 22,61% 5,98% 5,35% 5,27% 21,87% 3,20% 2,95% 31,47% 0,22% 1,08% 0,03% 1,00% 0,03% 90,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 40 0,29% +40 +0,29    
MED Medborgerlig Samling 24 0,17% +24 +0,17    
PP Piratpartiet 20 0,15% -26 -0,21 46 0,36%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 13 0,09% +13 +0,09    
DD Direktdemokraterna 11 0,08% +11 +0,08    
TRP TRYGGHETSPARTIET 11 0,08% +11 +0,08    
ENH Enhet 7 0,05% -5 -0,04 12 0,09%
DjuP Djurens parti 6 0,04% +4 +0,03 2 0,02%
SKÅ SKÅNEPARTIET 6 0,04% +5 +0,04 1 0,01%
  Initiativet 3 0,02% +3 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02% +1 +0,01 2 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,02% +3 +0,02    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% -3 -0,02 4 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -73 -0,56 73 0,56%
  Totalt övriga partier 149 1,08% +8 -0,01 141 1,09%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Svedala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se