2018-09-13 10:08:23

Val till riksdagen - Röster - kommun Höör

18,90%
7,76%
5,48%
6,43%
19,32%
6,18%
5,63%
28,16%
0,62%
1,52%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,14%
+1,67
2014: 86,47%

Röstfördelning - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2029 18,90% -234 -3,49 2263 22,39%
C Centerpartiet 833 7,76% +129 +0,79 704 6,96%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 588 5,48% +102 +0,67 486 4,81%
KD Kristdemokraterna 690 6,43% +309 +2,66 381 3,77%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2074 19,32% -505 -6,20 2579 25,51%
V Vänsterpartiet 664 6,18% +239 +1,98 425 4,20%
MP Miljöpartiet de gröna 605 5,63% -180 -2,13 785 7,77%
SD Sverigedemokraterna 3024 28,16% +902 +7,17 2122 20,99%
FI Feministiskt initiativ 67 0,62% -171 -1,73 238 2,35%
ÖVR Övriga anmälda partier 163 1,52% +38 +0,28 125 1,24%
  Giltiga röster 10737 100,00% +629   10108 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,04% +4 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 117 1,08% -6 -0,12 123 1,20%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,05% +1 +0,01 4 0,04%
VDT Valdeltagande 10863 88,14% +628 +1,67 10235 86,47%
  Antal röstberättigade 12325   +488   11837  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Höör

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,20% 6,67% 6,33% 6,53% 18,33% 5,13% 5,20% 28,73% 0,87% 1,00% 0,07% 1,05%   86,14%
17,73% 5,91% 5,64% 6,58% 20,35% 6,04% 4,84% 30,96% 0,47% 1,48%   1,26% 0,13% 81,10%
20,32% 7,64% 6,12% 6,67% 25,23% 5,58% 6,61% 20,07% 0,61% 1,15% 0,06% 0,96%   87,00%
21,18% 12,31% 3,77% 7,21% 12,08% 3,33% 2,55% 35,48% 0,22% 1,88%   0,22%   87,68%
16,39% 10,19% 3,10% 5,54% 15,61% 6,42% 4,54% 35,88% 0,78% 1,55%   1,20%   87,38%
19,07% 6,29% 6,04% 5,47% 22,50% 6,68% 5,66% 26,00% 0,57% 1,72% 0,13% 1,38%   84,41%
13,64% 7,95% 4,55% 6,44% 15,53% 9,97% 4,92% 34,60% 0,51% 1,89%   1,25%   83,89%
19,10% 8,27% 5,96% 7,24% 18,55% 6,75% 7,91% 23,91% 0,73% 1,58%   0,84% 0,12% 89,15%
17,89% 6,32% 5,96% 4,56% 16,84% 7,72% 8,42% 28,42% 1,05% 2,81%   2,39% 0,34%  
Höör 18,90% 7,76% 5,48% 6,43% 19,32% 6,18% 5,63% 28,16% 0,62% 1,52% 0,04% 1,08% 0,05% 88,14%

Röstfördelning övriga partier - kommun Höör

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 34 0,32% +34 +0,32    
MED Medborgerlig Samling 34 0,32% +34 +0,32    
ENH Enhet 24 0,22% -6 -0,07 30 0,30%
PP Piratpartiet 21 0,20% -14 -0,15 35 0,35%
TRP TRYGGHETSPARTIET 19 0,18% +19 +0,18    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,09% +10 +0,09    
DD Direktdemokraterna 9 0,08% +9 +0,08    
DjuP Djurens parti 5 0,05% -8 -0,08 13 0,13%
SKÅ SKÅNEPARTIET 2 0,02% +2 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,02% +2 +0,02    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Initiativet 1 0,01% +1 +0,01    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -3 -0,03 3 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -43 -0,43 43 0,43%
  Totalt övriga partier 163 1,52% +38 +0,28 125 1,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Höör

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se