2018-09-13 11:03:00

Val till riksdagen - Röster - kommun Simrishamn

20,48%
8,19%
4,58%
6,03%
23,40%
5,75%
4,58%
24,99%
0,94%
1,05%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,70%
+1,88
2014: 84,81%

Röstfördelning - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2712 20,48% -572 -4,60 3284 25,08%
C Centerpartiet 1085 8,19% +90 +0,59 995 7,60%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 607 4,58% +14 +0,05 593 4,53%
KD Kristdemokraterna 799 6,03% +324 +2,41 475 3,63%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3099 23,40% -314 -2,66 3413 26,07%
V Vänsterpartiet 761 5,75% +288 +2,13 473 3,61%
MP Miljöpartiet de gröna 606 4,58% -155 -1,24 761 5,81%
SD Sverigedemokraterna 3310 24,99% +798 +5,81 2512 19,18%
FI Feministiskt initiativ 125 0,94% -387 -2,97 512 3,91%
ÖVR Övriga anmälda partier 139 1,05% +63 +0,47 76 0,58%
  Giltiga röster 13243 100,00% +149   13094 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,03% +4 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 1,04% +11 +0,07 128 0,97%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,04% +2 +0,01 4 0,03%
VDT Valdeltagande 13392 86,70% +166 +1,88 13226 84,81%
  Antal röstberättigade 15447   -147   15594  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Simrishamn

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,67% 8,20% 5,08% 5,50% 25,00% 4,36% 4,25% 26,04% 1,04% 1,87%   1,23% 0,10% 86,38%
24,15% 11,10% 4,51% 5,73% 18,54% 5,49% 6,22% 22,20% 1,34% 0,73%   0,85%   89,31%
16,88% 6,52% 2,94% 5,12% 26,21% 4,60% 2,69% 33,12% 0,38% 1,53%   1,39%   80,59%
18,94% 8,93% 3,93% 5,20% 19,23% 4,71% 3,93% 32,58% 1,08% 1,47%   1,35% 0,10% 87,18%
21,70% 11,37% 4,44% 6,41% 19,22% 5,88% 6,67% 21,96% 1,05% 1,31%   0,52%   87,69%
23,39% 8,67% 6,85% 8,06% 17,94% 7,46% 9,07% 17,54% 0,81% 0,20%   0,80%   91,07%
23,03% 8,55% 4,91% 7,87% 24,64% 5,59% 4,15% 19,90% 0,42% 0,93% 0,17% 1,09%   87,30%
17,91% 4,29% 2,80% 5,32% 30,88% 8,12% 3,54% 25,19% 0,84% 1,12%   0,92%   77,01%
24,62% 5,14% 5,97% 5,62% 26,75% 4,25% 3,77% 22,15% 0,82% 0,89%   1,02%   85,34%
18,09% 4,52% 3,55% 5,32% 33,78% 4,17% 2,48% 26,60% 0,71% 0,80%   1,23%   82,28%
23,52% 9,93% 6,62% 8,45% 19,52% 3,65% 3,20% 23,52% 1,03% 0,57%   0,34%   87,03%
13,08% 8,17% 3,41% 5,59% 21,80% 6,81% 5,04% 33,92% 0,82% 1,36% 0,27% 1,21% 0,13% 86,04%
22,06% 11,03% 4,97% 5,82% 20,61% 8,85% 5,33% 19,88% 0,97% 0,48%   1,20%   88,36%
22,75% 14,17% 5,99% 5,59% 13,97% 5,19% 5,79% 24,35% 1,60% 0,60%   0,99%   89,40%
16,07% 8,26% 3,13% 6,03% 16,52% 8,48% 7,37% 31,03% 1,56% 1,56%   1,10% 0,22% 87,81%
17,24% 13,79% 4,02% 4,02% 17,82% 15,52% 9,20% 13,22% 3,45% 1,72%   1,68% 1,12%  
Simrishamn 20,48% 8,19% 4,58% 6,03% 23,40% 5,75% 4,58% 24,99% 0,94% 1,05% 0,03% 1,04% 0,04% 86,70%

Röstfördelning övriga partier - kommun Simrishamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 38 0,29% +38 +0,29    
ENH Enhet 26 0,20% +10 +0,07 16 0,12%
MED Medborgerlig Samling 21 0,16% +21 +0,16    
PP Piratpartiet 15 0,11% -18 -0,14 33 0,25%
DjuP Djurens parti 14 0,11% +11 +0,08 3 0,02%
DD Direktdemokraterna 8 0,06% +8 +0,06    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 6 0,05% +6 +0,05    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,03% +3 +0,02 1 0,01%
  Basinkomstpartiet 3 0,02% +3 +0,02    
  Initiativet 2 0,02% +2 +0,02    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -21 -0,16 21 0,16%
  Totalt övriga partier 139 1,05% +63 +0,47 76 0,58%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Simrishamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se