2018-09-14 08:09:20

Val till riksdagen - Röster - kommun Varberg

20,69%
11,13%
5,78%
7,49%
28,32%
5,58%
3,69%
16,13%
0,26%
0,93%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,03%
+1,52
2014: 88,52%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8993 20,69% -1399 -4,48 10392 25,17%
C Centerpartiet 4838 11,13% +1066 +1,99 3772 9,14%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2511 5,78% +344 +0,53 2167 5,25%
KD Kristdemokraterna 3257 7,49% +1518 +3,28 1739 4,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12312 28,32% -635 -3,03 12947 31,36%
V Vänsterpartiet 2426 5,58% +701 +1,40 1725 4,18%
MP Miljöpartiet de gröna 1603 3,69% -912 -2,40 2515 6,09%
SD Sverigedemokraterna 7013 16,13% +2231 +4,55 4782 11,58%
FI Feministiskt initiativ 112 0,26% -717 -1,75 829 2,01%
ÖVR Övriga anmälda partier 404 0,93% -19 -0,10 423 1,02%
  Giltiga röster 43469 100,00% +2178   41291 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,02% +9 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 371 0,85% -73 -0,22 444 1,06%
OG Ogiltiga röster - övriga 25 0,06% +16 +0,04 9 0,02%
VDT Valdeltagande 43874 90,03% +2130 +1,52 41744 88,52%
  Antal röstberättigade 48730   +1572   47158  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,98% 10,88% 5,48% 7,64% 28,74% 5,34% 3,43% 17,30% 0,23% 0,98% 0,03% 0,87% 0,06% 89,83%
14,90% 6,19% 3,75% 5,46% 43,24% 6,92% 3,50% 14,74% 0,16% 1,14%   1,52%   82,42%
19,85% 7,15% 5,75% 11,03% 28,61% 4,08% 2,27% 20,19% 0,20% 0,87%   0,73%   88,34%
22,86% 9,29% 7,47% 6,21% 28,08% 6,15% 4,12% 14,56% 0,22% 1,04% 0,11% 0,82% 0,05% 88,66%
11,42% 4,75% 5,21% 5,82% 42,84% 8,58% 2,99% 17,24% 0,08% 1,07% 0,23% 0,83%   81,47%
23,64% 8,13% 6,58% 5,84% 34,25% 4,37% 4,03% 11,75% 0,47% 0,94% 0,07% 0,60% 0,07% 91,30%
14,22% 17,78% 1,78% 6,89% 18,00% 5,78% 3,11% 30,22%   2,22%   0,88% 0,22% 84,42%
15,68% 18,56% 4,68% 7,93% 23,42% 4,32% 2,70% 21,08%   1,62%   0,72%   84,19%
22,14% 14,80% 6,40% 7,56% 21,83% 4,62% 3,36% 18,26% 0,21% 0,84%   1,45%   91,31%
16,20% 6,23% 6,79% 5,96% 38,99% 7,55% 3,19% 13,71% 0,35% 1,04% 0,07% 1,43% 0,34% 88,51%
20,98% 11,87% 5,21% 7,38% 21,13% 4,34% 5,64% 22,43%   1,01%   0,58%   91,69%
22,32% 7,01% 5,05% 6,11% 34,46% 6,26% 5,20% 12,29% 0,30% 0,98%   0,97%   90,17%
25,30% 10,76% 7,27% 8,27% 28,83% 4,43% 3,83% 10,61% 0,05% 0,65%   0,40% 0,05% 90,90%
26,59% 11,87% 5,89% 7,65% 21,88% 5,50% 4,81% 14,82% 0,20% 0,79%   0,59%   90,95%
17,69% 26,53% 3,42% 7,85% 18,26% 4,28% 1,00% 19,83% 0,14% 1,00%   0,57% 0,14% 92,53%
18,72% 14,30% 4,17% 9,96% 25,11% 4,17% 2,30% 20,77% 0,26% 0,26%   0,84%   86,12%
16,63% 13,50% 4,97% 7,45% 26,35% 4,00% 3,13% 22,89% 0,11% 0,97%   0,86%   83,47%
19,28% 14,80% 4,04% 8,90% 21,65% 4,74% 2,11% 23,32% 0,26% 0,90%   0,76% 0,13% 87,26%
20,47% 13,11% 4,48% 11,24% 22,27% 3,88% 2,41% 21,00% 0,13% 1,00%   0,99%   90,26%
21,36% 7,98% 5,87% 5,16% 18,31% 8,22% 7,51% 20,89% 1,88% 2,82%   1,16% 0,23%  
21,42% 11,39% 6,08% 7,34% 27,90% 5,83% 3,96% 14,93% 0,29% 0,87% 0,01% 0,82% 0,06% 90,25%
18,21% 7,62% 6,04% 6,79% 34,93% 8,11% 4,39% 13,00% 0,33% 0,58%   0,58%   88,82%
21,81% 7,92% 7,34% 6,70% 30,67% 6,91% 4,61% 13,03% 0,29% 0,72%   0,78% 0,14% 86,54%
18,89% 19,15% 5,66% 9,05% 19,58% 5,48% 2,61% 18,45% 0,44% 0,70%   1,20% 0,26% 91,88%
25,68% 9,67% 5,07% 6,20% 28,82% 6,00% 4,34% 12,94% 0,33% 0,93% 0,13% 1,12% 0,07% 90,15%
23,17% 9,59% 7,04% 7,55% 29,56% 7,12% 4,79% 10,24% 0,29% 0,65%   0,79% 0,14% 84,19%
15,16% 17,80% 3,89% 9,32% 22,11% 4,87% 3,34% 22,25% 0,28% 0,97%   0,69% 0,28% 88,43%
14,54% 23,94% 2,48% 9,04% 18,44% 7,80% 3,90% 18,97%   0,89%   0,35%   89,70%
14,58% 18,89% 2,08% 8,33% 22,64% 6,67% 2,78% 22,36% 0,28% 1,39%   1,91%   90,39%
14,88% 22,54% 5,69% 4,16% 22,54% 3,72% 2,19% 23,63%   0,66%   0,44%   88,10%
8,37% 2,98% 3,85% 5,77% 47,21% 7,12% 5,00% 17,69% 0,58% 1,44%   1,33%   77,56%
23,09% 10,27% 8,20% 8,01% 31,01% 4,24% 2,83% 11,31% 0,66% 0,38%   0,66%   93,03%
26,30% 9,28% 9,21% 8,81% 26,10% 4,01% 3,94% 11,75% 0,33% 0,27%   0,47%   93,95%
28,96% 9,19% 7,88% 9,19% 23,40% 4,40% 3,09% 13,05%   0,85%   0,61%   92,28%
24,65% 10,75% 6,51% 9,55% 21,61% 3,47% 6,41% 15,74% 0,11% 1,19%   1,07%   91,10%
18,64% 18,26% 4,80% 6,15% 26,46% 5,00% 3,84% 16,53% 0,06% 0,26%   0,89% 0,06% 87,65%
18,45% 13,10% 4,93% 5,95% 34,01% 5,19% 1,19% 15,65% 0,17% 1,36%   1,01%   89,66%
22,59% 8,12% 5,63% 5,44% 30,52% 6,16% 4,39% 15,52% 0,26% 1,38%   0,52% 0,07% 86,34%
28,24% 7,37% 7,43% 7,48% 24,50% 6,34% 4,01% 13,33% 0,27% 1,03%   0,70%   88,31%
18,73% 10,13% 5,57% 6,58% 21,52% 10,13% 9,62% 14,18% 1,27% 2,28%   0,50%    
Varberg 20,69% 11,13% 5,78% 7,49% 28,32% 5,58% 3,69% 16,13% 0,26% 0,93% 0,02% 0,85% 0,06% 90,03%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 121 0,28% +121 +0,28    
MED Medborgerlig Samling 65 0,15% +65 +0,15    
DjuP Djurens parti 63 0,14% +31 +0,07 32 0,08%
PP Piratpartiet 39 0,09% -100 -0,25 139 0,34%
ENH Enhet 36 0,08% -10 -0,03 46 0,11%
DD Direktdemokraterna 25 0,06% +25 +0,06    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 25 0,06% +20 +0,05 5 0,01%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 11 0,03% +11 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,01% -4 -0,01 9 0,02%
  Basinkomstpartiet 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +3 +0,01 1  
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,01% -184 -0,45 190 0,46%
  Totalt övriga partier 404 0,93% -19 -0,10 423 1,02%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 4
POPULISTERNA 1
SOCIALLIBERALERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se