2018-09-15 14:40:46

Val till riksdagen - Röster - kommun Mark

15,99%
10,65%
5,46%
7,06%
29,09%
7,26%
3,31%
19,83%
0,32%
1,03%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,99%
+1,58
2014: 86,42%

Röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3640 15,99% -553 -2,93 4193 18,92%
C Centerpartiet 2426 10,65% +454 +1,76 1972 8,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1243 5,46% +98 +0,29 1145 5,17%
KD Kristdemokraterna 1608 7,06% +459 +1,88 1149 5,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6624 29,09% -728 -4,08 7352 33,18%
V Vänsterpartiet 1653 7,26% +409 +1,65 1244 5,61%
MP Miljöpartiet de gröna 754 3,31% -442 -2,09 1196 5,40%
SD Sverigedemokraterna 4515 19,83% +1241 +5,06 3274 14,77%
FI Feministiskt initiativ 73 0,32% -367 -1,66 440 1,99%
ÖVR Övriga anmälda partier 234 1,03% +38 +0,14 196 0,88%
  Giltiga röster 22770 100,00% +609   22161 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 10 0,04% +10 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 247 1,07% -15 -0,10 262 1,17%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,04% +5 +0,02 5 0,02%
VDT Valdeltagande 23037 87,99% +609 +1,58 22428 86,42%
  Antal röstberättigade 26180   +227   25953  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mark

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,76% 13,78% 4,38% 7,73% 19,83% 5,68% 2,98% 27,47% 0,28% 1,12% 0,46% 1,28%   89,44%
11,22% 16,72% 4,16% 10,25% 19,32% 5,05% 2,08% 29,94% 0,07% 1,19%   1,10%   85,76%
14,04% 3,88% 3,42% 6,28% 34,82% 9,02% 4,22% 21,69% 0,34% 2,28%   1,02% 0,11% 83,51%
15,05% 15,29% 3,29% 11,11% 25,16% 5,11% 3,12% 20,28% 0,29% 1,29%   1,28%   88,13%
18,47% 15,31% 4,99% 8,49% 20,72% 6,66% 2,50% 21,21% 0,25% 1,41%   0,91%   89,85%
12,07% 6,64% 4,83% 4,43% 40,85% 8,45% 3,62% 17,81% 0,30% 1,01%   1,88%   78,04%
18,92% 7,41% 6,51% 7,11% 33,63% 6,91% 3,10% 15,72%   0,70%   0,70% 0,10% 82,14%
21,49% 7,16% 8,66% 7,96% 28,21% 7,07% 3,18% 16,00% 0,09% 0,18%   0,61% 0,09% 91,19%
20,83% 7,32% 4,88% 5,70% 34,99% 8,62% 2,85% 13,83% 0,33% 0,65%   0,97%   87,15%
15,45% 8,16% 5,83% 6,71% 31,49% 8,36% 3,60% 19,05% 0,49% 0,87%   1,15% 0,10% 86,33%
8,25% 4,22% 4,31% 4,89% 40,56% 12,27% 3,07% 19,65% 0,48% 2,30%   1,88%   72,61%
11,11% 6,30% 6,76% 4,54% 42,59% 6,67% 3,61% 17,31% 0,37% 0,74% 0,09% 0,73%   82,56%
14,36% 6,47% 8,31% 4,87% 35,10% 9,07% 3,19% 17,13% 0,25% 1,26% 0,08% 1,32%   86,04%
14,01% 8,31% 4,67% 6,26% 30,87% 9,11% 5,13% 20,27% 0,46% 0,91%   0,68%   87,35%
13,68% 21,63% 3,06% 7,04% 26,25% 5,15% 1,82% 20,33% 0,59% 0,46%   0,71% 0,06% 89,16%
17,26% 12,12% 6,43% 6,85% 23,01% 7,22% 4,22% 21,48% 0,37% 1,04% 0,12% 0,97% 0,12% 89,41%
19,80% 13,00% 5,10% 6,00% 20,60% 6,60% 2,90% 24,20% 0,60% 1,20%   1,28% 0,10% 87,79%
17,23% 7,17% 7,25% 8,33% 33,55% 5,61% 4,20% 15,91% 0,41% 0,33%   0,98%   88,19%
22,59% 10,60% 7,65% 6,17% 25,80% 6,52% 3,21% 16,59% 0,17% 0,70% 0,09% 0,95%   91,36%
17,67% 10,56% 5,60% 6,90% 20,04% 12,72% 6,68% 17,89% 0,22% 1,72%   1,27% 0,42%  
Mark 15,99% 10,65% 5,46% 7,06% 29,09% 7,26% 3,31% 19,83% 0,32% 1,03% 0,04% 1,07% 0,04% 87,99%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 59 0,26% +59 +0,26    
MED Medborgerlig Samling 41 0,18% +41 +0,18    
ENH Enhet 23 0,10% -2 -0,01 25 0,11%
PP Piratpartiet 23 0,10% -43 -0,20 66 0,30%
DjuP Djurens parti 21 0,09% -3 -0,02 24 0,11%
KrVP Kristna Värdepartiet 19 0,08% -8 -0,04 27 0,12%
DD Direktdemokraterna 18 0,08% +18 +0,08    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,03% -1 -0,01 8 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 7 0,03% +7 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,02% +3 +0,01 1  
  Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Initiativet 2 0,01% +2 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1       1  
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,02% -40 -0,18 44 0,20%
  Totalt övriga partier 234 1,03% +38 +0,14 196 0,88%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mark

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se