2018-09-15 10:04:14

Val till riksdagen - Röster - kommun Svenljunga

17,42%
11,93%
4,29%
6,77%
25,77%
4,11%
2,15%
25,57%
0,29%
1,71%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,02%
+2,34
2014: 84,68%

Röstfördelning - kommun Svenljunga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1199 17,42% -211 -3,89 1410 21,30%
C Centerpartiet 821 11,93% +66 +0,52 755 11,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 295 4,29% +31 +0,30 264 3,99%
KD Kristdemokraterna 466 6,77% +186 +2,54 280 4,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1774 25,77% -226 -4,45 2000 30,22%
V Vänsterpartiet 283 4,11% +68 +0,86 215 3,25%
MP Miljöpartiet de gröna 148 2,15% -85 -1,37 233 3,52%
SD Sverigedemokraterna 1760 25,57% +504 +6,59 1256 18,98%
FI Feministiskt initiativ 20 0,29% -70 -1,07 90 1,36%
ÖVR Övriga anmälda partier 118 1,71% +2 -0,04 116 1,75%
  Giltiga röster 6884 100,00% +265   6619 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,03% +2 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 84 1,20% -13 -0,24 97 1,44%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,06% +3 +0,04 1 0,01%
VDT Valdeltagande 6974 87,02% +257 +2,34 6717 84,68%
  Antal röstberättigade 8014   +82   7932  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Svenljunga

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,46% 9,40% 4,40% 5,61% 27,19% 4,88% 2,41% 27,55% 0,24% 1,87% 0,06% 1,72%   88,24%
16,51% 15,47% 4,68% 9,28% 21,53% 3,09% 1,72% 25,10% 0,21% 2,41%   0,95%   85,80%
14,43% 20,47% 2,76% 6,65% 22,11% 4,71% 2,87% 24,46% 0,51% 1,02%   1,11%   83,73%
20,70% 7,97% 4,41% 6,83% 31,15% 3,56% 1,85% 22,55% 0,07% 0,92% 0,07% 1,19% 0,14% 80,66%
19,76% 8,67% 4,68% 5,63% 25,91% 3,64% 1,39% 28,08% 0,26% 1,99%   1,11% 0,17% 81,12%
11,11% 11,97% 4,70% 5,13% 24,36% 8,12% 5,56% 24,79% 1,71% 2,56%        
Svenljunga 17,42% 11,93% 4,29% 6,77% 25,77% 4,11% 2,15% 25,57% 0,29% 1,71% 0,03% 1,20% 0,06% 87,02%

Röstfördelning övriga partier - kommun Svenljunga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 61 0,89% -15 -0,26 76 1,15%
AfS Alternativ för Sverige 19 0,28% +19 +0,28    
DjuP Djurens parti 7 0,10% +5 +0,07 2 0,03%
ENH Enhet 7 0,10% -1 -0,02 8 0,12%
MED Medborgerlig Samling 6 0,09% +6 +0,09    
PP Piratpartiet 6 0,09% -16 -0,25 22 0,33%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,06% +3 +0,04 1 0,02%
  Basinkomstpartiet 3 0,04% +3 +0,04    
DD Direktdemokraterna 3 0,04% +3 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,03%     2 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,08 5 0,08%
  Totalt övriga partier 118 1,71% +2 -0,04 116 1,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Svenljunga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se