2018-09-15 09:47:54

Val till riksdagen - Röster - kommun Lysekil

15,62%
7,06%
5,43%
5,49%
32,38%
6,60%
4,30%
21,78%
0,20%
1,13%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,54%
+2,35
2014: 85,18%

Röstfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1544 15,62% -210 -2,38 1754 18,00%
C Centerpartiet 698 7,06% +181 +1,76 517 5,30%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 537 5,43% -67 -0,76 604 6,20%
KD Kristdemokraterna 543 5,49% +131 +1,27 412 4,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3201 32,38% -250 -3,03 3451 35,41%
V Vänsterpartiet 652 6,60% +58 +0,50 594 6,09%
MP Miljöpartiet de gröna 425 4,30% -141 -1,51 566 5,81%
SD Sverigedemokraterna 2153 21,78% +604 +5,89 1549 15,89%
FI Feministiskt initiativ 20 0,20% -220 -2,26 240 2,46%
ÖVR Övriga anmälda partier 112 1,13% +53 +0,53 59 0,61%
  Giltiga röster 9885 100,00% +139   9746 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,03% +3 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 110 1,10% +18 +0,16 92 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02% +2 +0,02    
VDT Valdeltagande 10000 87,54% +162 +2,35 9838 85,18%
  Antal röstberättigade 11424   -125   11549  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lysekil

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,12% 6,18% 3,73% 3,41% 38,98% 5,22% 2,24% 28,65% 0,21% 1,28%   1,98%   84,85%
11,92% 6,98% 4,47% 5,77% 35,47% 5,96% 2,70% 25,98% 0,09% 0,65%   0,56%   86,75%
11,14% 12,67% 3,06% 6,41% 29,25% 6,27% 5,15% 24,09% 0,42% 1,53% 0,14% 0,83%   86,00%
15,74% 11,07% 2,95% 5,78% 29,15% 5,04% 4,67% 24,85% 0,12% 0,62%   0,49%   90,58%
16,87% 5,57% 5,42% 3,77% 29,67% 7,53% 4,82% 24,55% 0,15% 1,66%   0,90%   75,20%
14,31% 6,86% 4,41% 5,78% 37,84% 7,06% 5,39% 16,86% 0,10% 1,37%   1,45% 0,10% 80,37%
14,09% 4,33% 3,59% 4,24% 35,82% 8,75% 2,85% 25,14% 0,09% 1,10%   1,27%   84,94%
17,05% 4,82% 7,88% 5,75% 32,99% 8,34% 4,73% 17,52% 0,09% 0,83% 0,09% 0,83%   84,62%
17,29% 5,65% 5,73% 4,66% 33,51% 7,44% 4,57% 19,71% 0,09% 1,34%   1,06% 0,09% 91,34%
24,98% 9,14% 11,05% 8,62% 21,41% 3,66% 4,44% 15,23% 0,61% 0,87% 0,09% 1,54%   89,36%
16,74% 4,41% 5,29% 5,73% 25,99% 9,25% 12,78% 16,74% 0,44% 2,64%   0,44%    
Lysekil 15,62% 7,06% 5,43% 5,49% 32,38% 6,60% 4,30% 21,78% 0,20% 1,13% 0,03% 1,10% 0,02% 87,54%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 33 0,33% +33 +0,33    
MED Medborgerlig Samling 19 0,19% +19 +0,19    
PP Piratpartiet 14 0,14% -9 -0,09 23 0,24%
DjuP Djurens parti 9 0,09% +6 +0,06 3 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 8 0,08% +4 +0,04 4 0,04%
ENH Enhet 7 0,07% -5 -0,05 12 0,12%
  Basinkomstpartiet 6 0,06% +6 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,05% +3 +0,03 2 0,02%
DD Direktdemokraterna 4 0,04% +4 +0,04    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,04% +3 +0,03 1 0,01%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,02% -12 -0,12 14 0,14%
  Totalt övriga partier 112 1,13% +53 +0,53 59 0,61%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lysekil

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se