2018-09-15 19:37:34

Val till riksdagen - Röster - kommun Vänersborg

15,99%
7,34%
4,47%
6,72%
31,65%
6,86%
3,56%
22,08%
0,34%
1,01%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,79%
+1,37
2014: 86,42%

Röstfördelning - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4038 15,99% -362 -1,81 4400 17,80%
C Centerpartiet 1854 7,34% +248 +0,84 1606 6,50%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1129 4,47% -68 -0,37 1197 4,84%
KD Kristdemokraterna 1697 6,72% +593 +2,25 1104 4,47%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7994 31,65% -585 -3,05 8579 34,70%
V Vänsterpartiet 1733 6,86% +77 +0,16 1656 6,70%
MP Miljöpartiet de gröna 899 3,56% -632 -2,63 1531 6,19%
SD Sverigedemokraterna 5578 22,08% +1635 +6,13 3943 15,95%
FI Feministiskt initiativ 85 0,34% -404 -1,64 489 1,98%
ÖVR Övriga anmälda partier 254 1,01% +34 +0,12 220 0,89%
  Giltiga röster 25261 100,00% +536   24725 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13 0,05% +13 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 254 0,99% -36 -0,16 290 1,16%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,04% -1   10 0,04%
VDT Valdeltagande 25537 87,79% +512 +1,37 25025 86,42%
  Antal röstberättigade 29090   +131   28959  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Vänersborg

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,62% 7,01% 6,82% 7,40% 27,95% 6,43% 7,30% 14,70% 0,49% 0,29%   0,58%   91,01%
18,21% 6,30% 5,38% 6,87% 34,48% 6,76% 4,35% 16,95%   0,69%   0,57%   87,28%
14,49% 14,97% 2,34% 12,16% 19,57% 3,50% 2,13% 30,08% 0,14% 0,62% 0,07% 1,49%   85,39%
14,59% 7,25% 2,88% 6,55% 33,54% 6,03% 3,06% 24,45% 0,26% 1,40% 0,34% 1,03%   84,38%
15,43% 5,22% 4,22% 7,67% 32,77% 10,51% 2,92% 18,65% 0,69% 1,92% 0,38% 1,43%   83,41%
14,47% 7,03% 4,18% 7,03% 35,49% 8,98% 4,24% 17,40% 0,07% 1,11%   0,62%   86,48%
14,19% 7,17% 6,31% 5,66% 31,90% 9,25% 3,58% 20,43% 0,29% 1,22%   1,27%   82,20%
3,83% 2,16% 4,16% 1,33% 59,07% 6,99% 3,00% 17,47% 0,33% 1,66%   0,83%   70,06%
15,71% 12,27% 2,81% 8,13% 21,39% 3,16% 2,45% 33,03% 0,35% 0,70%   1,04%   88,40%
21,94% 9,53% 4,05% 7,19% 22,12% 5,67% 3,96% 25,00% 0,09% 0,45%   0,71%   91,43%
14,84% 12,62% 4,10% 9,41% 18,27% 4,65% 1,99% 32,12% 0,22% 1,77% 0,11% 1,09% 0,22% 90,42%
12,51% 3,74% 4,06% 4,49% 39,36% 9,73% 4,17% 19,89% 0,43% 1,60%   1,27%   78,72%
15,74% 5,93% 4,33% 5,02% 35,92% 7,98% 4,22% 19,73% 0,34% 0,80% 0,11% 0,79%   79,37%
20,20% 7,14% 6,77% 6,30% 29,01% 7,97% 3,89% 17,33% 0,46% 0,93% 0,09% 0,64% 0,09% 86,83%
15,87% 4,95% 5,26% 6,81% 36,30% 5,73% 3,87% 20,43% 0,31% 0,46%   0,54% 0,08% 87,84%
17,47% 5,73% 6,01% 7,49% 33,64% 6,47% 3,70% 18,11% 0,55% 0,83%   0,28% 0,09% 90,35%
19,76% 5,83% 4,64% 5,40% 34,45% 6,59% 3,56% 17,71% 1,40% 0,65%   1,69% 0,21% 89,99%
18,74% 9,74% 3,43% 4,60% 23,77% 4,71% 3,64% 29,98% 0,32% 1,07%   1,68% 0,11% 86,61%
7,30% 2,15% 2,72% 3,00% 48,50% 9,87% 2,00% 22,46% 0,14% 1,86%   1,13%   73,19%
15,96% 6,58% 4,09% 7,78% 35,45% 6,01% 2,73% 20,45% 0,08% 0,88%   0,48%   90,93%
12,70% 4,63% 3,52% 6,12% 37,13% 7,62% 1,76% 25,67% 0,13% 0,72%   1,35%   87,37%
18,16% 10,86% 5,01% 5,85% 23,59% 7,52% 4,38% 23,59% 0,21% 0,84%   1,03%   86,12%
20,30% 7,08% 5,07% 6,45% 32,03% 5,29% 5,29% 17,23% 0,53% 0,74%   1,46%   92,40%
17,75% 4,89% 7,61% 4,17% 26,63% 10,51% 6,34% 19,38% 0,54% 2,17%   0,54% 0,18%  
Vänersborg 15,99% 7,34% 4,47% 6,72% 31,65% 6,86% 3,56% 22,08% 0,34% 1,01% 0,05% 0,99% 0,04% 87,79%

Röstfördelning övriga partier - kommun Vänersborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 98 0,39% +98 +0,39    
MED Medborgerlig Samling 48 0,19% +48 +0,19    
DD Direktdemokraterna 18 0,07% +18 +0,07    
ENH Enhet 18 0,07% -22 -0,09 40 0,16%
KrVP Kristna Värdepartiet 18 0,07% +1   17 0,07%
PP Piratpartiet 15 0,06% -59 -0,24 74 0,30%
DjuP Djurens parti 13 0,05% -1 -0,01 14 0,06%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 10 0,04% +10 +0,04    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,03% +3 +0,01 4 0,02%
CSIS Common sense in Sweden 4 0,02% +4 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01%     3 0,01%
  Initiativet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1   -66 -0,27 67 0,27%
  Totalt övriga partier 254 1,01% +34 +0,12 220 0,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Vänersborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se