2018-09-15 10:50:54

Val till riksdagen - Röster - kommun Mariestad

19,90%
8,26%
3,69%
7,31%
33,00%
5,95%
3,10%
17,59%
0,30%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,49%
+1,58
2014: 85,91%

Röstfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3266 19,90% -258 -2,03 3524 21,94%
C Centerpartiet 1355 8,26% +323 +1,83 1032 6,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 606 3,69% +25 +0,08 581 3,62%
KD Kristdemokraterna 1200 7,31% +454 +2,67 746 4,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5415 33,00% -553 -4,15 5968 37,15%
V Vänsterpartiet 977 5,95% +134 +0,71 843 5,25%
MP Miljöpartiet de gröna 508 3,10% -312 -2,01 820 5,10%
SD Sverigedemokraterna 2887 17,59% +708 +4,03 2179 13,56%
FI Feministiskt initiativ 49 0,30% -217 -1,36 266 1,66%
ÖVR Övriga anmälda partier 146 0,89% +40 +0,23 106 0,66%
  Giltiga röster 16409 100,00% +344   16065 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,04% +6 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 173 1,04% -23 -0,16 196 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,04% +2 +0,01 4 0,02%
VDT Valdeltagande 16594 87,49% +329 +1,58 16265 85,91%
  Antal röstberättigade 18967   +35   18932  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mariestad

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,68% 6,16% 2,51% 4,70% 38,41% 6,05% 2,30% 19,52% 0,52% 1,15% 0,10% 2,24% 0,10% 86,90%
20,96% 12,11% 2,95% 6,29% 27,57% 4,86% 2,55% 21,35% 0,16% 1,20%   0,71%   86,99%
20,09% 7,71% 5,38% 6,46% 36,95% 5,20% 3,23% 14,35% 0,09% 0,54% 0,18% 0,80%   89,72%
21,68% 6,18% 3,04% 5,81% 35,70% 8,49% 4,06% 14,21% 0,37% 0,46%   1,36%   85,79%
21,58% 7,71% 4,08% 7,52% 33,09% 4,71% 4,44% 15,78% 0,36% 0,73% 0,09% 0,90% 0,09% 89,77%
12,28% 3,96% 3,45% 5,24% 43,09% 7,16% 2,94% 20,20% 0,26% 1,41%   1,14%   80,80%
24,14% 7,38% 4,83% 7,10% 33,59% 4,07% 3,86% 14,14% 0,41% 0,48%   0,82%   85,75%
16,81% 9,39% 1,97% 13,90% 24,41% 7,70% 2,35% 21,78% 0,47% 1,22%   1,57% 0,09% 89,88%
18,63% 11,02% 3,41% 6,24% 28,49% 3,61% 1,56% 25,95% 0,10% 0,98%   1,25% 0,19% 84,90%
20,71% 6,39% 3,92% 6,48% 35,77% 7,39% 2,55% 15,69% 0,36% 0,73%   0,45%   86,08%
15,23% 5,91% 3,27% 5,98% 39,71% 7,93% 3,20% 16,90% 0,28% 1,60%   1,24%   78,41%
26,07% 5,53% 5,30% 6,32% 30,14% 6,55% 3,39% 15,58% 0,34% 0,79% 0,22% 1,00%   85,51%
21,44% 6,94% 4,43% 9,03% 34,98% 5,73% 3,21% 13,37% 0,26% 0,61%   0,69%   82,62%
19,11% 14,44% 2,76% 10,01% 27,44% 4,25% 2,28% 18,69% 0,24% 0,78%   0,83% 0,06% 88,49%
20,54% 9,06% 6,04% 5,44% 21,15% 9,67% 7,85% 19,34% 0,30% 0,60%   0,90%    
Mariestad 19,90% 8,26% 3,69% 7,31% 33,00% 5,95% 3,10% 17,59% 0,30% 0,89% 0,04% 1,04% 0,04% 87,49%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 71 0,43% +71 +0,43    
MED Medborgerlig Samling 19 0,12% +19 +0,12    
PP Piratpartiet 14 0,09% -64 -0,40 78 0,49%
DD Direktdemokraterna 13 0,08% +13 +0,08    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 9 0,05% +6 +0,04 3 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 8 0,05% +8 +0,05    
ENH Enhet 4 0,02% -1 -0,01 5 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,02% +4 +0,02    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
DjuP Djurens parti     -7 -0,04 7 0,04%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,02% -9 -0,06 12 0,07%
  Totalt övriga partier 146 0,89% +40 +0,23 106 0,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mariestad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se