2018-09-15 21:47:26

Val till riksdagen - Röster - kommun Skövde

20,90%
8,80%
5,64%
8,04%
28,81%
5,63%
3,40%
16,94%
0,50%
1,34%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,97%
+0,90
2014: 87,06%

Röstfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7660 20,90% -739 -2,82 8399 23,72%
C Centerpartiet 3226 8,80% +621 +1,44 2605 7,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2068 5,64% +105 +0,10 1963 5,54%
KD Kristdemokraterna 2947 8,04% +1196 +3,09 1751 4,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10561 28,81% -1057 -4,00 11618 32,81%
V Vänsterpartiet 2064 5,63% +659 +1,66 1405 3,97%
MP Miljöpartiet de gröna 1245 3,40% -784 -2,33 2029 5,73%
SD Sverigedemokraterna 6210 16,94% +1703 +4,21 4507 12,73%
FI Feministiskt initiativ 182 0,50% -518 -1,48 700 1,98%
ÖVR Övriga anmälda partier 491 1,34% +63 +0,13 428 1,21%
  Giltiga röster 36654 100,00% +1249   35405 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,02% +6 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 357 0,96% -9 -0,06 366 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,07% +10 +0,03 17 0,05%
VDT Valdeltagande 37044 87,97% +1256 +0,90 35788 87,06%
  Antal röstberättigade 42110   +1005   41105  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Skövde

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,76% 10,20% 6,62% 8,50% 26,12% 4,38% 5,19% 11,00% 0,98% 1,25%   0,53%   92,74%
19,36% 14,50% 5,60% 8,26% 23,21% 4,59% 4,68% 18,07% 0,37% 1,38%   0,91%   91,44%
23,80% 7,52% 6,78% 7,00% 30,66% 4,94% 3,76% 14,22% 0,44% 0,88%   0,88% 0,15% 84,53%
25,00% 7,27% 6,73% 7,68% 26,43% 6,66% 2,72% 15,76% 0,54% 1,22%   0,94% 0,07% 83,82%
22,16% 7,78% 5,75% 5,60% 33,20% 4,98% 3,89% 14,85% 0,86% 0,93%   1,00%   88,19%
27,29% 8,90% 9,32% 9,74% 22,33% 3,69% 3,95% 13,77% 0,17% 0,84%   0,83%   90,17%
19,25% 11,21% 4,09% 12,34% 28,00% 2,96% 3,46% 17,42% 0,49% 0,78%   0,84%   91,90%
14,76% 7,16% 6,25% 6,25% 35,05% 6,43% 3,99% 17,39% 0,36% 2,36%   0,98% 0,27% 78,95%
25,31% 7,84% 7,19% 8,99% 27,68% 2,80% 4,03% 14,02% 0,72% 1,44%   0,36%   89,77%
19,78% 7,76% 6,28% 5,43% 25,45% 10,86% 5,82% 14,58% 1,16% 2,87%   1,22% 0,15% 83,67%
19,45% 13,43% 3,75% 7,21% 26,55% 3,95% 1,78% 22,11% 0,30% 1,48%   1,55%   88,78%
26,16% 8,37% 6,86% 9,57% 22,25% 5,74% 3,83% 15,63% 0,32% 1,28%   0,79% 0,08% 88,71%
27,95% 9,36% 6,22% 7,41% 23,48% 6,29% 3,42% 14,68% 0,35% 0,84%   0,69% 0,14% 85,69%
24,73% 7,53% 6,26% 7,97% 30,74% 5,19% 2,47% 14,23% 0,32% 0,57%   1,19%   87,96%
19,26% 6,90% 5,89% 5,55% 25,32% 12,28% 5,72% 15,90% 0,59% 2,61%   1,24% 0,08% 80,87%
16,46% 5,34% 3,56% 10,01% 37,82% 8,68% 2,89% 14,35% 0,44% 0,44%   1,10%   75,81%
22,44% 7,78% 5,30% 6,26% 29,04% 6,88% 3,65% 15,97% 0,69% 2,00%   0,48% 0,07% 85,99%
19,83% 6,30% 5,17% 6,02% 33,65% 6,39% 2,26% 17,95% 0,66% 1,79% 0,09% 1,21%   83,76%
10,60% 2,28% 2,55% 7,92% 50,34% 7,38% 1,61% 13,69% 0,54% 3,09% 0,13% 0,80%   68,99%
23,60% 8,60% 6,05% 7,46% 29,65% 3,95% 3,68% 15,88% 0,44% 0,70% 0,09% 0,87%   90,49%
21,62% 12,35% 5,99% 7,72% 22,98% 3,72% 4,18% 20,53% 0,27% 0,64%   0,90%   91,22%
17,17% 8,38% 4,82% 7,96% 30,79% 5,76% 2,09% 20,52% 0,63% 1,88%   1,34% 0,21% 83,77%
14,40% 3,78% 5,38% 12,22% 41,89% 5,38% 2,47% 13,45% 0,29% 0,73%   0,79% 0,22% 81,80%
13,07% 10,04% 2,40% 7,91% 26,84% 3,38% 1,78% 31,91% 0,27% 2,40%   1,14% 0,18% 86,63%
17,84% 8,26% 4,55% 11,50% 28,98% 4,67% 1,68% 20,96% 0,36% 1,20%   0,71% 0,12% 88,08%
25,43% 10,11% 8,25% 6,99% 29,74% 3,79% 2,75% 11,90% 0,22% 0,82%   1,25% 0,07% 89,08%
17,12% 12,18% 3,08% 8,87% 26,75% 3,86% 1,93% 25,13% 0,08% 1,00%   1,52% 0,15% 89,12%
16,54% 15,17% 2,57% 10,57% 21,51% 4,32% 2,21% 25,83% 0,46% 0,83%   0,64%   88,09%
25,02% 7,03% 4,81% 7,48% 30,81% 6,59% 3,12% 13,54% 0,98% 0,62% 0,18% 0,53% 0,09% 83,85%
14,62% 8,88% 5,64% 5,64% 32,28% 8,23% 2,68% 19,70% 0,46% 1,85% 0,09% 1,54% 0,18% 82,72%
18,96% 10,55% 8,29% 7,58% 20,62% 7,82% 7,23% 16,11% 0,71% 2,13%   1,40%    
Skövde 20,90% 8,80% 5,64% 8,04% 28,81% 5,63% 3,40% 16,94% 0,50% 1,34% 0,02% 0,96% 0,07% 87,97%

Röstfördelning övriga partier - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 124 0,34% +124 +0,34    
MED Medborgerlig Samling 103 0,28% +103 +0,28    
PP Piratpartiet 86 0,23% -187 -0,54 273 0,77%
DjuP Djurens parti 39 0,11% +28 +0,08 11 0,03%
DD Direktdemokraterna 38 0,10% +38 +0,10    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 26 0,07% +23 +0,06 3 0,01%
ENH Enhet 23 0,06% -19 -0,06 42 0,12%
KrVP Kristna Värdepartiet 20 0,05% +2   18 0,05%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 20 0,05% +20 +0,05    
  Basinkomstpartiet 6 0,02% +6 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% -6 -0,02 10 0,03%
  Initiativet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1   -69 -0,19 70 0,20%
  Totalt övriga partier 491 1,34% +63 +0,13 428 1,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Skövde

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
POPULISTERNA 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se