2018-09-13 11:36:57

Val till riksdagen - Röster - kommun Kil

16,08%
10,21%
4,57%
5,82%
31,95%
5,98%
3,14%
21,29%
0,24%
0,73%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,98%
+1,58
2014: 87,41%

Röstfördelning - kommun Kil

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1296 16,08% -199 -2,65 1495 18,73%
C Centerpartiet 823 10,21% +144 +1,70 679 8,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 368 4,57% +107 +1,30 261 3,27%
KD Kristdemokraterna 469 5,82% +135 +1,63 334 4,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2575 31,95% -519 -6,81 3094 38,76%
V Vänsterpartiet 482 5,98% +65 +0,76 417 5,22%
MP Miljöpartiet de gröna 253 3,14% -108 -1,38 361 4,52%
SD Sverigedemokraterna 1716 21,29% +552 +6,71 1164 14,58%
FI Feministiskt initiativ 19 0,24% -101 -1,27 120 1,50%
ÖVR Övriga anmälda partier 59 0,73% +2 +0,02 57 0,71%
  Giltiga röster 8060 100,00% +78   7982 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,04% +3 +0,04    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 114 1,39% +23 +0,27 91 1,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,06% +5 +0,06    
VDT Valdeltagande 8182 88,98% +109 +1,58 8073 87,41%
  Antal röstberättigade 9195   -41   9236  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Kil

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,94% 13,84% 6,56% 4,74% 24,95% 7,65% 4,19% 20,22% 0,36% 0,55%   1,96%   84,08%
15,61% 7,39% 5,23% 5,44% 38,12% 6,41% 3,00% 17,84% 0,21% 0,77% 0,07% 1,37%   83,68%
12,43% 11,11% 3,20% 6,78% 26,18% 6,40% 2,45% 30,51%   0,94%   1,66% 0,18% 82,47%
14,96% 21,65% 3,35% 5,46% 20,07% 7,22% 4,75% 22,18% 0,18% 0,18%   1,73% 0,17% 86,94%
13,09% 7,16% 4,41% 5,42% 40,27% 5,93% 2,31% 20,25% 0,14% 1,01% 0,14% 1,35% 0,07% 82,31%
17,80% 8,12% 3,74% 6,71% 32,27% 5,72% 3,53% 21,40% 0,14% 0,56%   1,53%   86,47%
14,39% 16,32% 2,81% 5,96% 23,86% 4,74% 3,68% 26,67% 0,35% 1,23%   1,21% 0,17% 86,79%
19,54% 9,61% 5,62% 6,43% 31,92% 4,56% 2,44% 19,14% 0,24% 0,49%   0,81% 0,08% 86,58%
19,21% 8,95% 5,79% 3,95% 25,26% 7,11% 3,68% 23,95% 1,05% 1,05%   1,55%    
Kil 16,08% 10,21% 4,57% 5,82% 31,95% 5,98% 3,14% 21,29% 0,24% 0,73% 0,04% 1,39% 0,06% 88,98%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kil

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 22 0,27% +22 +0,27    
MED Medborgerlig Samling 19 0,24% +19 +0,24    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,09% +3 +0,04 4 0,05%
DD Direktdemokraterna 6 0,07% +6 +0,07    
ENH Enhet 2 0,02% -2 -0,03 4 0,05%
PP Piratpartiet 2 0,02% -29 -0,36 31 0,39%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
DjuP Djurens parti     -3 -0,04 3 0,04%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -14 -0,18 14 0,18%
  Totalt övriga partier 59 0,73% +2 +0,02 57 0,71%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kil

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se