2018-09-13 17:02:35

Val till riksdagen - Röster - kommun Torsby

13,94%
11,21%
3,08%
5,15%
35,48%
6,53%
1,85%
21,44%
0,24%
1,08%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,70%
+2,39
2014: 81,31%

Röstfördelning - kommun Torsby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1047 13,94% -271 -3,40 1318 17,34%
C Centerpartiet 842 11,21% +167 +2,33 675 8,88%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 231 3,08% +38 +0,54 193 2,54%
KD Kristdemokraterna 387 5,15% +172 +2,32 215 2,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2664 35,48% -641 -8,02 3305 43,49%
V Vänsterpartiet 490 6,53% +50 +0,74 440 5,79%
MP Miljöpartiet de gröna 139 1,85% -68 -0,87 207 2,72%
SD Sverigedemokraterna 1610 21,44% +519 +7,08 1091 14,36%
FI Feministiskt initiativ 18 0,24% -80 -1,05 98 1,29%
ÖVR Övriga anmälda partier 81 1,08% +24 +0,33 57 0,75%
  Giltiga röster 7509 100,00% -90   7599 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 103 1,35% +30 +0,40 73 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,05% +2 +0,03 2 0,03%
VDT Valdeltagande 7616 83,70% -58 +2,39 7674 81,31%
  Antal röstberättigade 9099   -339   9438  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Torsby

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,58% 15,27% 1,72% 3,94% 37,93% 10,84% 1,97% 15,76% 0,49% 0,49%   0,73%   74,23%
16,72% 10,77% 4,83% 5,39% 36,70% 4,38% 2,36% 18,29%   0,56%   1,44%   87,68%
9,37% 14,15% 2,29% 4,02% 35,37% 8,03% 1,72% 22,94%   2,10%   2,06%   71,30%
16,92% 8,28% 3,26% 5,90% 35,07% 5,64% 2,11% 21,67% 0,09% 1,06%   1,82% 0,09% 84,51%
9,42% 13,90% 1,60% 3,83% 41,05% 6,55% 0,64% 21,73% 0,16% 1,12%   0,79%   72,03%
13,94% 9,80% 3,57% 5,32% 36,76% 6,44% 1,54% 21,15% 0,49% 0,98%   1,04%   82,60%
18,39% 10,94% 3,39% 6,10% 36,21% 4,94% 2,71% 16,17%   1,16%   1,43% 0,10% 83,59%
9,57% 11,49% 2,98% 4,04% 31,91% 8,94% 1,70% 27,87% 0,21% 1,28%   0,84%   75,24%
11,31% 11,61% 1,51% 6,03% 31,52% 7,09% 1,06% 28,51% 0,60% 0,75%   1,19% 0,30% 75,53%
12,57% 13,47% 3,59% 3,89% 25,45% 8,38% 2,40% 27,54% 0,60% 2,10%   2,34%    
Torsby 13,94% 11,21% 3,08% 5,15% 35,48% 6,53% 1,85% 21,44% 0,24% 1,08%   1,35% 0,05% 83,70%

Röstfördelning övriga partier - kommun Torsby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 27 0,36% +14 +0,19 13 0,17%
AfS Alternativ för Sverige 12 0,16% +12 +0,16    
MED Medborgerlig Samling 12 0,16% +12 +0,16    
DD Direktdemokraterna 8 0,11% +8 +0,11    
DjuP Djurens parti 7 0,09% +4 +0,05 3 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,07% +5 +0,07    
PP Piratpartiet 4 0,05% -16 -0,21 20 0,26%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,03% +2 +0,03    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% -1 -0,01 2 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
ENH Enhet     -8 -0,11 8 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -10 -0,13 11 0,14%
  Totalt övriga partier 81 1,08% +24 +0,33 57 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Torsby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
20% skattepartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se