2018-09-13 14:18:08

Val till riksdagen - Röster - kommun Karlstad

19,52%
8,46%
5,66%
6,41%
31,73%
7,88%
4,84%
14,05%
0,50%
0,95%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,98%
+1,29
2014: 87,70%

Röstfördelning - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 12363 19,52% -1864 -3,76 14227 23,28%
C Centerpartiet 5359 8,46% +1879 +2,77 3480 5,69%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3585 5,66% +341 +0,35 3244 5,31%
KD Kristdemokraterna 4058 6,41% +1298 +1,89 2760 4,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20097 31,73% -1091 -2,94 21188 34,67%
V Vänsterpartiet 4990 7,88% +1658 +2,43 3332 5,45%
MP Miljöpartiet de gröna 3068 4,84% -1667 -2,90 4735 7,75%
SD Sverigedemokraterna 8898 14,05% +3056 +4,49 5842 9,56%
FI Feministiskt initiativ 314 0,50% -1505 -2,48 1819 2,98%
ÖVR Övriga anmälda partier 602 0,95% +118 +0,16 484 0,79%
  Giltiga röster 63334 100,00% +2223   61111 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 38 0,06% +38 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 513 0,80% -18 -0,06 531 0,86%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,05% +11 +0,02 18 0,03%
VDT Valdeltagande 63914 88,98% +2254 +1,29 61660 87,70%
  Antal röstberättigade 71826   +1515   70311  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Karlstad

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,50% 13,59% 4,53% 7,89% 24,40% 5,84% 4,02% 15,92% 0,51% 0,80%   0,15%   89,67%
21,20% 8,89% 6,16% 6,02% 31,87% 6,29% 4,38% 14,50% 0,41% 0,27%   0,41% 0,14% 90,97%
24,19% 8,73% 5,70% 7,22% 26,19% 5,84% 4,60% 16,29% 0,34% 0,89%   0,82%   88,48%
15,41% 6,60% 2,90% 5,68% 36,38% 5,10% 2,09% 24,22% 0,46% 1,16%   1,15%   86,87%
23,17% 8,40% 6,44% 5,58% 28,24% 6,81% 4,20% 15,64% 0,51% 1,01% 0,14% 0,58%   88,09%
19,49% 6,05% 5,00% 6,20% 38,01% 7,02% 3,81% 13,52% 0,30% 0,60% 0,07% 0,67%   87,60%
21,75% 11,74% 5,46% 7,55% 21,84% 4,64% 2,91% 23,11% 0,09% 0,91%   0,90%   90,38%
9,61% 3,98% 3,69% 4,37% 45,05% 10,68% 4,56% 16,50% 0,39% 1,17%   1,71% 0,19% 75,81%
23,18% 10,04% 7,28% 7,49% 24,59% 9,05% 4,73% 11,02% 1,20% 1,41% 0,14% 0,63% 0,07% 86,91%
20,51% 8,03% 5,40% 8,54% 35,47% 6,20% 3,65% 10,95% 0,58% 0,66%   0,07%   84,01%
21,59% 8,03% 6,42% 5,78% 28,89% 12,04% 3,77% 11,80% 0,48% 1,20% 0,08% 1,19%   83,85%
24,67% 6,88% 7,03% 6,73% 26,06% 10,61% 4,32% 11,86% 1,17% 0,66% 0,07% 1,16%   89,81%
20,33% 8,70% 4,80% 4,65% 29,48% 13,80% 5,78% 10,58% 0,75% 1,13% 0,15% 1,04% 0,07% 87,78%
20,22% 8,13% 8,42% 6,91% 37,91% 4,17% 3,88% 9,93% 0,07% 0,36%   0,86%   91,99%
27,82% 9,41% 6,79% 7,04% 23,49% 6,19% 4,83% 13,15% 0,42% 0,85%   0,59% 0,08% 88,19%
12,30% 7,70% 5,09% 2,24% 36,77% 13,91% 8,32% 10,81% 1,24% 1,61% 0,37% 1,22%   77,10%
8,41% 3,77% 3,99% 2,16% 43,75% 13,36% 9,48% 13,25% 0,32% 1,51%   0,64% 0,11% 73,10%
16,86% 7,80% 6,17% 4,71% 34,63% 11,42% 5,35% 10,79% 0,73% 1,54%   0,99%   82,70%
10,54% 7,35% 3,68% 4,78% 40,81% 11,76% 9,44% 9,19% 0,49% 1,96%   1,21%   77,41%
22,55% 7,06% 7,62% 7,70% 31,38% 5,62% 6,34% 10,83% 0,32% 0,56%   0,48% 0,08% 90,80%
17,36% 7,22% 7,30% 4,69% 31,64% 12,75% 5,22% 12,14% 0,61% 1,08% 0,23% 1,29%   85,24%
17,86% 8,75% 8,84% 8,13% 34,04% 6,72% 6,63% 8,31% 0,35% 0,35% 0,09% 0,44%   93,66%
23,70% 13,04% 7,29% 6,13% 24,23% 6,90% 8,97% 8,90% 0,61% 0,23%   0,23%   88,85%
14,15% 10,74% 4,01% 5,20% 33,93% 8,44% 4,43% 17,31% 0,43% 1,36%   1,18%   86,52%
17,08% 7,85% 5,99% 5,10% 34,54% 7,46% 4,51% 16,29% 0,59% 0,59%   0,68% 0,10% 85,73%
24,23% 8,67% 5,83% 6,08% 31,60% 6,89% 5,02% 10,45% 0,41% 0,81%   0,80% 0,08% 88,36%
18,89% 9,36% 6,00% 7,77% 31,16% 8,38% 4,59% 12,71% 0,44% 0,71%   1,22%   85,28%
19,34% 4,89% 4,21% 7,05% 36,29% 9,22% 3,75% 13,42% 0,46% 1,37% 0,11% 0,79%   83,76%
14,80% 14,73% 3,66% 7,33% 25,13% 6,30% 3,08% 23,08% 0,07% 1,83%   1,16% 0,07% 85,31%
11,46% 3,94% 5,51% 4,11% 45,14% 11,46% 3,59% 13,39% 0,52% 0,87%   0,70%   83,59%
25,63% 9,61% 7,78% 8,77% 24,18% 7,02% 6,03% 10,07% 0,46% 0,46% 0,08% 1,13%   88,70%
9,18% 3,55% 2,86% 3,46% 43,14% 13,23% 4,05% 17,08% 1,38% 2,07% 0,10% 1,55%   78,63%
10,63% 4,50% 3,60% 6,58% 44,05% 9,82% 4,50% 15,05% 0,72% 0,54% 0,09% 0,71%   78,80%
26,09% 9,83% 8,03% 8,70% 25,14% 4,16% 6,71% 9,64% 0,19% 1,51%   0,47%   92,52%
25,57% 10,21% 7,68% 8,25% 23,77% 4,08% 7,76% 11,27% 0,49% 0,90%   0,33%   92,47%
19,96% 7,60% 4,77% 6,63% 33,13% 5,39% 4,06% 18,11%   0,35% 0,35% 0,87%   88,09%
16,03% 9,45% 5,38% 6,22% 36,00% 5,26% 5,62% 14,83% 0,24% 0,96%   1,07%   84,75%
23,66% 9,53% 8,36% 6,69% 29,85% 5,18% 7,11% 8,70% 0,75% 0,17%   0,33% 0,08% 92,46%
22,12% 10,51% 6,39% 6,73% 32,88% 5,38% 4,37% 10,93% 0,50% 0,17%   0,17% 0,08% 93,64%
20,56% 9,14% 5,31% 8,13% 35,55% 3,49% 4,64% 12,90% 0,07% 0,20%   0,33%   93,90%
25,88% 7,79% 8,90% 6,67% 24,97% 6,27% 4,15% 13,55% 0,30% 1,52%   0,60%   87,28%
25,58% 7,24% 5,77% 9,65% 25,24% 8,01% 3,70% 13,70% 0,69% 0,43%   0,60%   84,88%
29,03% 10,07% 8,07% 7,82% 22,21% 6,41% 4,83% 9,90% 0,75% 0,92% 0,16% 0,99%   86,30%
16,50% 7,28% 5,53% 5,92% 29,71% 11,84% 6,70% 15,34% 0,49% 0,68% 0,29% 0,96%   87,87%
32,03% 8,33% 6,90% 7,03% 25,07% 5,86% 3,06% 10,61% 0,39% 0,72%   0,58% 0,06% 92,24%
16,64% 8,54% 5,94% 5,94% 38,04% 7,19% 6,38% 10,25% 0,18% 0,90%   0,18%   88,48%
18,85% 6,74% 6,58% 6,74% 34,12% 8,53% 4,71% 12,84% 0,32% 0,57% 0,16% 0,96% 0,08% 85,64%
12,87% 3,64% 2,75% 4,05% 40,81% 8,02% 1,46% 25,02% 0,49% 0,89%   0,64% 0,56% 85,62%
14,14% 7,46% 2,02% 6,15% 32,22% 6,15% 2,55% 27,48% 0,35% 1,49% 0,09% 0,87% 0,09% 79,22%
9,51% 3,99% 2,86% 3,27% 43,25% 11,45% 4,19% 19,02% 0,31% 2,15%   1,61%   79,39%
11,73% 4,98% 2,60% 4,36% 45,48% 9,14% 2,49% 16,93% 0,52% 1,77%   1,63% 0,10% 79,16%
14,10% 17,32% 2,58% 8,23% 26,99% 6,01% 2,65% 20,76% 0,43% 0,93%   1,20% 0,28% 88,13%
19,13% 13,00% 3,49% 8,54% 25,51% 6,02% 3,13% 19,49% 0,48% 1,20%   0,95%   89,16%
20,10% 8,65% 5,59% 5,42% 26,18% 11,28% 7,78% 12,49% 0,88% 1,64% 0,33% 0,65% 0,05%  
Karlstad 19,52% 8,46% 5,66% 6,41% 31,73% 7,88% 4,84% 14,05% 0,50% 0,95% 0,06% 0,80% 0,05% 88,98%

Röstfördelning övriga partier - kommun Karlstad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 195 0,31% +195 +0,31    
MED Medborgerlig Samling 136 0,21% +136 +0,21    
DD Direktdemokraterna 54 0,09% +54 +0,09    
ENH Enhet 49 0,08% -9 -0,02 58 0,09%
PP Piratpartiet 45 0,07% -222 -0,37 267 0,44%
KLP Klassiskt liberala partiet 28 0,04% +11 +0,02 17 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 25 0,04% +7 +0,01 18 0,03%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 17 0,03% +6 +0,01 11 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 17 0,03% +17 +0,03    
  Basinkomstpartiet 15 0,02% +15 +0,02    
DjuP Djurens parti 11 0,02% -10 -0,02 21 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -2   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 8 0,01% -82 -0,13 90 0,15%
  Totalt övriga partier 602 0,95% +118 +0,16 484 0,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Karlstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Demokratirörelsen 8

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se