2018-09-12 19:46:36

Val till riksdagen - Röster - kommun Lindesberg

15,76%
8,49%
2,84%
6,05%
31,56%
6,08%
2,57%
25,02%
0,31%
1,32%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,60%
+0,77
2014: 86,83%

Röstfördelning - kommun Lindesberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2408 15,76% -179 -1,10 2587 16,86%
C Centerpartiet 1298 8,49% +154 +1,04 1144 7,45%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 434 2,84% +1 +0,02 433 2,82%
KD Kristdemokraterna 924 6,05% +356 +2,35 568 3,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4823 31,56% -847 -5,38 5670 36,94%
V Vänsterpartiet 929 6,08% +267 +1,77 662 4,31%
MP Miljöpartiet de gröna 393 2,57% -321 -2,08 714 4,65%
SD Sverigedemokraterna 3823 25,02% +619 +4,14 3204 20,88%
FI Feministiskt initiativ 47 0,31% -178 -1,16 225 1,47%
ÖVR Övriga anmälda partier 201 1,32% +60 +0,40 141 0,92%
  Giltiga röster 15280 100,00% -68   15348 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,01% +2 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 169 1,09% +35 +0,23 134 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,05% +8 +0,05    
VDT Valdeltagande 15459 87,60% -23 +0,77 15482 86,83%
  Antal röstberättigade 17648   -183   17831  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lindesberg

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
12,64% 12,91% 2,75% 5,91% 33,52% 5,49% 2,88% 22,12% 0,14% 1,65%   1,09%   83,92%
16,23% 10,22% 2,27% 7,49% 28,72% 3,86% 3,18% 26,22% 0,79% 1,02%   1,78% 0,11% 87,52%
14,19% 7,09% 2,74% 5,90% 39,74% 4,87% 1,28% 22,91% 0,43% 0,85%   1,43% 0,08% 85,78%
15,35% 8,29% 3,05% 6,77% 32,41% 6,48% 2,38% 23,74% 0,19% 1,33% 0,09% 1,41%   87,87%
10,98% 5,93% 2,20% 5,71% 33,37% 8,12% 1,87% 30,52% 0,44% 0,88%   1,09%   82,60%
15,02% 6,95% 1,12% 7,17% 21,52% 6,28% 1,79% 38,57%   1,57%   1,55%   86,12%
18,50% 11,23% 1,77% 7,28% 20,06% 4,37% 2,49% 33,06% 0,21% 1,04%   0,72% 0,10% 88,10%
18,70% 9,28% 4,05% 5,79% 32,31% 6,77% 3,35% 18,49% 0,35% 0,91%   0,83%   84,40%
15,60% 4,84% 3,52% 6,04% 45,93% 5,82% 1,87% 15,49%   0,88%   0,55%   85,20%
18,54% 4,79% 4,70% 5,68% 34,07% 7,01% 2,04% 21,38% 0,27% 1,51%   1,05%   85,38%
15,79% 5,91% 3,01% 5,69% 33,30% 6,66% 2,36% 24,92% 0,43% 1,93%   1,48%   84,83%
21,21% 6,35% 2,60% 5,48% 33,62% 5,41% 2,81% 21,21% 0,22% 1,08% 0,07% 1,35%   88,65%
13,84% 11,98% 3,10% 5,79% 24,38% 7,23% 3,72% 26,86%   3,10%   1,02%   85,04%
16,31% 14,20% 2,11% 5,76% 19,96% 6,53% 3,45% 28,41% 0,58% 2,69%     0,95% 84,16%
10,89% 10,44% 2,04% 4,77% 27,61% 7,03% 1,82% 33,51% 0,38% 1,51%   0,45%   83,16%
13,64% 10,60% 2,18% 7,84% 31,20% 4,79% 3,63% 25,25% 0,29% 0,58%   1,71%   88,85%
15,45% 10,30% 3,94% 4,55% 25,76% 7,58% 6,36% 23,64% 0,30% 2,12%   1,20%    
Lindesberg 15,76% 8,49% 2,84% 6,05% 31,56% 6,08% 2,57% 25,02% 0,31% 1,32% 0,01% 1,09% 0,05% 87,60%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lindesberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 53 0,35% +21 +0,14 32 0,21%
AfS Alternativ för Sverige 48 0,31% +48 +0,31    
MED Medborgerlig Samling 32 0,21% +32 +0,21    
ENH Enhet 16 0,10% -1 -0,01 17 0,11%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 12 0,08% +12 +0,08    
DD Direktdemokraterna 10 0,07% +10 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 10 0,07% +7 +0,05 3 0,02%
PP Piratpartiet 8 0,05% -39 -0,25 47 0,31%
DjuP Djurens parti 6 0,04% -1 -0,01 7 0,05%
  Basinkomstpartiet 4 0,03% +4 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01%     1 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -32 -0,21 33 0,22%
  Totalt övriga partier 201 1,32% +60 +0,40 141 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lindesberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se