2018-09-13 08:35:38

Val till riksdagen - Röster - kommun Sala

16,04%
11,77%
4,06%
6,04%
29,31%
6,28%
2,63%
22,24%
0,44%
1,18%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,20%
+2,05
2014: 86,15%

Röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2400 16,04% -488 -3,83 2888 19,88%
C Centerpartiet 1761 11,77% +161 +0,76 1600 11,01%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 608 4,06% +21 +0,02 587 4,04%
KD Kristdemokraterna 903 6,04% +381 +2,44 522 3,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4384 29,31% -483 -4,19 4867 33,50%
V Vänsterpartiet 939 6,28% +269 +1,67 670 4,61%
MP Miljöpartiet de gröna 394 2,63% -284 -2,03 678 4,67%
SD Sverigedemokraterna 3326 22,24% +1088 +6,83 2238 15,40%
FI Feministiskt initiativ 66 0,44% -250 -1,73 316 2,17%
ÖVR Övriga anmälda partier 177 1,18% +14 +0,06 163 1,12%
  Giltiga röster 14958 100,00% +429   14529 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,02% +3 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,10% -12 -0,11 179 1,22%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,05% +3 +0,02 4 0,03%
VDT Valdeltagande 15135 88,20% +423 +2,05 14712 86,15%
  Antal röstberättigade 17160   +83   17077  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,27% 9,87% 4,56% 5,92% 30,77% 7,62% 2,93% 19,67% 1,23% 1,16%   1,01%   85,58%
16,04% 7,02% 5,54% 6,65% 33,11% 6,80% 2,73% 20,47% 0,22% 1,40% 0,07% 1,46%   88,08%
14,09% 7,89% 4,84% 3,89% 37,12% 8,31% 2,10% 19,45% 0,42% 1,89%   1,04% 0,10% 77,33%
17,19% 16,61% 4,15% 7,97% 23,01% 4,90% 2,41% 22,01% 0,25% 1,50%   0,99%   86,98%
15,78% 15,54% 3,46% 6,36% 26,89% 4,83% 1,77% 24,32% 0,24% 0,81%   0,96%   88,75%
18,38% 8,36% 5,38% 4,88% 35,43% 7,12% 3,64% 15,40% 0,50% 0,91% 0,16% 0,90%   90,38%
13,61% 18,79% 1,12% 7,31% 16,20% 5,29% 2,36% 33,18% 0,22% 1,91%   1,11%   89,72%
16,29% 10,42% 4,23% 4,78% 33,83% 5,64% 2,19% 21,06% 0,16% 1,41%   1,47%   87,04%
21,17% 9,40% 5,29% 5,85% 30,36% 5,50% 2,51% 18,94% 0,63% 0,35%   0,62%   89,64%
18,45% 18,02% 3,83% 5,83% 17,06% 4,70% 2,87% 27,85% 0,26% 1,13%   0,78%   91,32%
14,20% 15,75% 2,37% 8,73% 21,52% 5,92% 2,00% 27,81% 0,59% 1,11%   1,10%   82,35%
7,80% 5,05% 2,94% 4,40% 47,43% 8,07% 3,58% 19,36% 0,46% 0,92%   1,80% 0,36% 77,96%
18,64% 12,43% 4,14% 3,55% 22,49% 9,17% 4,44% 23,37%   1,78%   1,45% 0,58%  
Sala 16,04% 11,77% 4,06% 6,04% 29,31% 6,28% 2,63% 22,24% 0,44% 1,18% 0,02% 1,10% 0,05% 88,20%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 53 0,35% +53 +0,35    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 29 0,19%   -0,01 29 0,20%
MED Medborgerlig Samling 29 0,19% +29 +0,19    
PP Piratpartiet 23 0,15% -59 -0,41 82 0,56%
ENH Enhet 13 0,09% +1   12 0,08%
DD Direktdemokraterna 9 0,06% +9 +0,06    
DjuP Djurens parti 5 0,03% -1 -0,01 6 0,04%
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,03% +4 +0,03 1 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,03% -2 -0,01 6 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,02% +3 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% +2 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -26 -0,18 27 0,19%
  Totalt övriga partier 177 1,18% +14 +0,06 163 1,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se