2018-09-13 08:23:02

Val till riksdagen - Röster - kommun Arboga

18,67%
6,81%
3,87%
5,12%
33,76%
5,75%
3,17%
21,70%
0,23%
0,91%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,46%
+2,23
2014: 85,23%

Röstfördelning - kommun Arboga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1724 18,67% -128 -1,96 1852 20,64%
C Centerpartiet 629 6,81% +131 +1,26 498 5,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 357 3,87% +8 -0,02 349 3,89%
KD Kristdemokraterna 473 5,12% +158 +1,61 315 3,51%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3117 33,76% -319 -4,52 3436 38,28%
V Vänsterpartiet 531 5,75% +82 +0,75 449 5,00%
MP Miljöpartiet de gröna 293 3,17% -176 -2,05 469 5,23%
SD Sverigedemokraterna 2004 21,70% +617 +6,25 1387 15,45%
FI Feministiskt initiativ 21 0,23% -128 -1,43 149 1,66%
ÖVR Övriga anmälda partier 84 0,91% +13 +0,12 71 0,79%
  Giltiga röster 9233 100,00% +258   8975 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,07% +7 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 94 1,01%   -0,03 94 1,04%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,05% -2 -0,02 7 0,08%
VDT Valdeltagande 9339 87,46% +263 +2,23 9076 85,23%
  Antal röstberättigade 10678   +29   10649  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Arboga

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,26% 4,98% 5,71% 4,98% 34,35% 5,45% 3,26% 19,14% 0,33% 0,53% 0,13% 1,50% 0,07% 88,34%
19,25% 13,41% 1,88% 6,67% 26,89% 3,13% 2,57% 25,43% 0,21% 0,56%   1,44% 0,07% 87,91%
17,83% 4,49% 1,72% 3,96% 38,18% 8,32% 2,25% 21,80% 0,40% 1,06% 0,13% 0,52% 0,13% 84,97%
20,14% 5,54% 4,49% 5,63% 32,98% 6,68% 3,25% 20,58% 0,18% 0,53%   1,39% 0,09% 88,84%
16,74% 9,77% 2,44% 5,00% 29,77% 4,88% 2,56% 27,91% 0,23% 0,70%   0,12%   82,71%
18,19% 4,93% 5,45% 6,47% 37,10% 4,62% 3,19% 18,29% 0,21% 1,54% 0,20% 0,61%   88,54%
14,31% 4,23% 3,13% 3,39% 38,02% 7,28% 3,22% 24,98% 0,25% 1,19% 0,17% 0,84%   78,95%
20,47% 5,51% 5,26% 4,68% 35,51% 5,68% 4,34% 17,04% 0,08% 1,42%   0,75% 0,08% 84,64%
15,22% 8,70% 3,26% 3,26% 31,52% 13,04% 5,43% 18,48%   1,09%   2,13%    
Arboga 18,67% 6,81% 3,87% 5,12% 33,76% 5,75% 3,17% 21,70% 0,23% 0,91% 0,07% 1,01% 0,05% 87,46%

Röstfördelning övriga partier - kommun Arboga

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 26 0,28% +26 +0,28    
MED Medborgerlig Samling 18 0,19% +18 +0,19    
PP Piratpartiet 9 0,10% -29 -0,33 38 0,42%
DD Direktdemokraterna 7 0,08% +7 +0,08    
ENH Enhet 7 0,08% +2 +0,02 5 0,06%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,05% +4 +0,04 1 0,01%
DjuP Djurens parti 4 0,04% -1 -0,01 5 0,06%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,03% +3 +0,03    
  Initiativet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,03% -19 -0,21 22 0,25%
  Totalt övriga partier 84 0,91% +13 +0,12 71 0,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Arboga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se