2018-09-13 18:49:12

Val till riksdagen - Röster - kommun Mora

15,69%
11,81%
3,38%
6,78%
29,21%
6,12%
2,89%
22,54%
0,39%
1,19%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,60%
+2,14
2014: 84,45%

Röstfördelning - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2157 15,69% -472 -3,85 2629 19,54%
C Centerpartiet 1624 11,81% +286 +1,87 1338 9,94%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 464 3,38% +78 +0,51 386 2,87%
KD Kristdemokraterna 932 6,78% +516 +3,69 416 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4016 29,21% -760 -6,28 4776 35,49%
V Vänsterpartiet 842 6,12% +237 +1,63 605 4,50%
MP Miljöpartiet de gröna 397 2,89% -228 -1,76 625 4,64%
SD Sverigedemokraterna 3099 22,54% +820 +5,61 2279 16,94%
FI Feministiskt initiativ 53 0,39% -179 -1,34 232 1,72%
ÖVR Övriga anmälda partier 164 1,19% -7 -0,08 171 1,27%
  Giltiga röster 13748 100,00% +291   13457 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,01% +1 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 150 1,08% +11 +0,06 139 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,04% -1 -0,01 6 0,04%
VDT Valdeltagande 13904 86,60% +302 +2,14 13602 84,45%
  Antal röstberättigade 16056   -50   16106  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mora

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,75% 10,90% 2,49% 7,90% 28,60% 4,75% 2,19% 28,46% 0,29% 0,66%   1,87% 0,07% 84,18%
15,62% 10,02% 3,24% 6,19% 32,51% 5,50% 2,85% 21,71% 0,69% 1,67%   0,68%   82,13%
19,22% 15,13% 4,16% 7,93% 27,06% 6,00% 4,00% 15,69% 0,24% 0,56% 0,08% 0,71% 0,08% 86,96%
13,08% 9,39% 3,25% 6,41% 32,22% 5,88% 3,25% 24,58% 0,53% 1,40%   0,87%   83,87%
16,48% 9,45% 6,16% 5,98% 29,92% 8,07% 3,82% 18,82% 0,35% 0,95%   1,03%   83,04%
14,60% 13,67% 2,72% 5,86% 25,13% 8,66% 3,90% 24,11% 0,25% 1,10%   0,67%   86,51%
18,25% 12,77% 3,76% 7,45% 29,54% 6,38% 3,76% 16,61% 0,57% 0,90%   0,73%   85,07%
16,02% 11,11% 2,40% 6,11% 32,33% 7,11% 2,90% 21,12% 0,60% 0,30%   0,99% 0,10% 85,45%
10,59% 12,82% 2,94% 8,00% 29,06% 5,18% 0,71% 27,76% 0,24% 2,71%   0,93%   84,87%
12,50% 12,15% 2,10% 8,13% 29,63% 4,11% 1,75% 27,53% 0,52% 1,57%   1,04% 0,17% 85,15%
19,18% 11,08% 3,61% 5,62% 28,89% 5,86% 2,33% 22,07% 0,08% 1,28%   1,89%   87,29%
16,49% 12,71% 2,31% 6,51% 29,10% 4,52% 1,58% 25,00% 0,32% 1,47%   1,24%   87,32%
20,35% 14,29% 8,23% 2,60% 17,75% 12,12% 6,93% 14,72% 0,43% 2,60%   1,28%    
Mora 15,69% 11,81% 3,38% 6,78% 29,21% 6,12% 2,89% 22,54% 0,39% 1,19% 0,01% 1,08% 0,04% 86,60%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mora

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 45 0,33% +45 +0,33    
AfS Alternativ för Sverige 39 0,28% +39 +0,28    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 30 0,22% -15 -0,12 45 0,33%
DD Direktdemokraterna 13 0,09% +13 +0,09    
ENH Enhet 10 0,07% -8 -0,06 18 0,13%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 7 0,05% +7 +0,05    
PP Piratpartiet 7 0,05% -65 -0,48 72 0,54%
DjuP Djurens parti 3 0,02% -9 -0,07 12 0,09%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,02%     3 0,02%
  Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Initiativet 2 0,01% +2 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,01% +2 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% -2 -0,02 3 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -18 -0,13 18 0,13%
  Totalt övriga partier 164 1,19% -7 -0,08 171 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mora

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se