2018-09-14 09:40:56

Val till riksdagen - Röster - kommun Falun

19,71%
11,83%
4,62%
5,98%
28,02%
8,18%
4,88%
15,30%
0,51%
0,98%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,79%
+1,41
2014: 87,38%

Röstfördelning - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7778 19,71% -1093 -3,48 8871 23,19%
C Centerpartiet 4669 11,83% +1611 +3,84 3058 7,99%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1822 4,62% +111 +0,14 1711 4,47%
KD Kristdemokraterna 2358 5,98% +892 +2,14 1466 3,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11057 28,02% -498 -2,19 11555 30,21%
V Vänsterpartiet 3227 8,18% +956 +2,24 2271 5,94%
MP Miljöpartiet de gröna 1926 4,88% -823 -2,31 2749 7,19%
SD Sverigedemokraterna 6036 15,30% +1124 +2,45 4912 12,84%
FI Feministiskt initiativ 201 0,51% -1077 -2,83 1278 3,34%
ÖVR Övriga anmälda partier 387 0,98% +7 -0,01 380 0,99%
  Giltiga röster 39461 100,00% +1210   38251 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,02% +9 +0,02    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 376 0,94% -88 -0,25 464 1,20%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,04% +1   14 0,04%
VDT Valdeltagande 39861 88,79% +1132 +1,41 38729 87,38%
  Antal röstberättigade 44894   +569   44325  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Falun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,47% 15,04% 4,67% 6,74% 20,85% 5,39% 3,32% 20,95% 0,41% 1,14%   1,23% 0,10% 90,13%
17,52% 12,50% 2,18% 9,00% 25,57% 5,21% 2,75% 23,48% 0,38% 1,42%   1,86%   87,55%
14,32% 12,80% 2,31% 7,38% 30,08% 8,53% 4,27% 18,58% 0,87% 0,87%   1,21%   87,34%
19,50% 16,53% 2,97% 7,43% 22,38% 4,26% 3,27% 22,08% 0,59% 0,99%   1,08% 0,20% 89,50%
10,27% 6,31% 2,75% 3,56% 32,86% 17,40% 4,88% 18,21% 0,92% 2,85% 0,10% 2,18% 0,20% 79,00%
15,86% 16,84% 2,70% 6,13% 24,69% 6,54% 2,21% 24,45% 0,16% 0,41% 0,08% 1,77%   83,57%
20,36% 11,44% 7,84% 6,22% 29,37% 7,12% 8,56% 7,93% 0,72% 0,45%   1,07% 0,09% 87,94%
18,48% 12,21% 4,18% 5,28% 29,81% 6,82% 2,97% 19,14% 0,44% 0,66%   0,76% 0,11% 85,94%
17,21% 10,02% 3,38% 5,23% 33,12% 11,66% 5,66% 12,31% 0,54% 0,87%   1,18%   81,92%
19,56% 17,16% 1,75% 3,41% 22,32% 6,64% 1,66% 26,29% 0,18% 1,01%   1,19%   81,56%
23,30% 11,28% 4,81% 5,01% 29,11% 6,21% 6,28% 12,82% 0,27% 0,93% 0,07% 0,46%   90,94%
19,68% 10,89% 4,70% 7,29% 27,87% 10,59% 6,09% 10,99% 0,60% 1,30%   0,60%   90,72%
12,37% 6,19% 3,49% 4,28% 39,41% 9,04% 1,90% 21,81% 0,16% 1,35% 0,08% 1,02%   84,38%
13,08% 8,15% 3,52% 4,12% 36,82% 12,27% 3,72% 15,79% 0,60% 1,91%   1,39% 0,10% 77,08%
17,96% 10,97% 4,90% 7,65% 30,84% 6,40% 4,90% 15,63% 0,33% 0,42%   0,99%   89,01%
19,72% 10,61% 5,81% 7,71% 28,33% 5,91% 2,40% 18,02% 0,20% 1,30% 0,10% 0,89%   88,51%
23,98% 9,42% 5,23% 5,23% 29,40% 7,71% 3,90% 13,32% 0,57% 1,24%   0,47%   89,19%
19,26% 11,52% 4,96% 7,82% 29,27% 7,99% 4,37% 13,12% 0,76% 0,93%   1,33% 0,08% 86,58%
22,55% 11,24% 5,71% 6,46% 28,82% 6,15% 4,78% 13,29% 0,31% 0,68%   1,17%   88,15%
22,56% 11,72% 4,54% 5,99% 27,79% 7,37% 5,99% 12,41% 0,50% 1,13%   0,56% 0,06% 89,02%
23,92% 11,65% 4,94% 5,44% 23,04% 11,01% 5,95% 13,16% 0,38% 0,51% 0,25% 0,38%   85,39%
17,06% 7,94% 3,71% 5,42% 31,90% 11,65% 5,34% 15,36% 0,52% 1,11% 0,07% 1,10% 0,07% 85,37%
22,55% 12,94% 7,67% 5,82% 22,64% 10,17% 8,32% 8,32% 0,55% 1,02%   0,82%   89,79%
24,08% 13,50% 5,95% 8,31% 23,14% 6,42% 5,38% 11,80% 0,09% 1,32%   0,56%   89,35%
21,68% 12,00% 4,07% 6,58% 26,52% 10,16% 5,23% 11,04% 0,87% 1,84%   0,67%   84,69%
15,38% 18,29% 2,56% 5,30% 20,34% 4,96% 1,71% 29,91% 0,17% 1,37%   0,68%   87,13%
21,39% 13,97% 7,03% 5,78% 24,66% 8,48% 8,86% 8,67% 0,77% 0,39%   0,57% 0,10% 89,55%
15,33% 6,35% 6,35% 4,43% 35,69% 11,62% 3,71% 14,85% 0,72% 0,96%   0,95% 0,12% 74,62%
21,40% 11,56% 7,61% 6,29% 26,98% 7,00% 5,58% 12,88% 0,41% 0,30%   0,20%   91,91%
22,85% 11,30% 4,88% 5,91% 34,15% 6,80% 5,52% 7,83% 0,39% 0,39%   0,64%   93,44%
22,21% 14,33% 6,54% 6,96% 28,58% 4,11% 6,54% 10,14% 0,42% 0,17%   0,58% 0,08% 93,46%
24,73% 12,51% 4,24% 6,01% 24,93% 5,81% 3,55% 16,75% 0,39% 1,08%   0,98%   90,39%
23,65% 15,35% 3,32% 6,14% 21,41% 6,14% 3,32% 19,42% 0,50% 0,75%   0,58%   88,79%
23,02% 11,74% 4,65% 4,65% 24,42% 11,16% 6,05% 12,44% 0,81% 1,05%   0,81%   86,87%
21,87% 10,88% 6,20% 3,98% 26,55% 11,35% 8,89% 9,24% 0,47% 0,58% 0,12% 0,58%   89,41%
18,92% 9,41% 4,60% 5,11% 33,43% 9,41% 4,60% 13,11% 0,60% 0,80%   0,79% 0,10% 88,65%
18,15% 13,32% 4,31% 4,70% 23,24% 12,14% 8,22% 13,05% 1,70% 1,17%   1,29%    
Falun 19,71% 11,83% 4,62% 5,98% 28,02% 8,18% 4,88% 15,30% 0,51% 0,98% 0,02% 0,94% 0,04% 88,79%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falun

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 124 0,31% +124 +0,31    
MED Medborgerlig Samling 56 0,14% +56 +0,14    
DD Direktdemokraterna 45 0,11% +45 +0,11    
ENH Enhet 36 0,09% -13 -0,04 49 0,13%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 36 0,09% -28 -0,08 64 0,17%
PP Piratpartiet 25 0,06% -136 -0,36 161 0,42%
KLP Klassiskt liberala partiet 17 0,04% +12 +0,03 5 0,01%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 12 0,03% +12 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 9 0,02% -4 -0,01 13 0,03%
DjuP Djurens parti 8 0,02% -21 -0,06 29 0,08%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01% +2 +0,01    
  Basinkomstpartiet 1   +1      
  Initiativet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 15 0,04% -44 -0,12 59 0,15%
  Totalt övriga partier 387 0,98% +7 -0,01 380 0,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falun

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se