2018-09-14 15:07:41

Val till riksdagen - Röster - kommun Bollnäs

13,98%
11,34%
3,41%
5,92%
34,60%
7,65%
2,50%
19,57%
0,22%
0,82%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,45%
+1,60
2014: 83,85%

Röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2400 13,98% -212 -1,24 2612 15,21%
C Centerpartiet 1948 11,34% +504 +2,93 1444 8,41%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 585 3,41% +59 +0,34 526 3,06%
KD Kristdemokraterna 1016 5,92% +470 +2,74 546 3,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5942 34,60% -730 -4,26 6672 38,86%
V Vänsterpartiet 1313 7,65% +301 +1,75 1012 5,89%
MP Miljöpartiet de gröna 430 2,50% -290 -1,69 720 4,19%
SD Sverigedemokraterna 3361 19,57% +170 +0,99 3191 18,58%
FI Feministiskt initiativ 38 0,22% -300 -1,75 338 1,97%
ÖVR Övriga anmälda partier 140 0,82% +31 +0,18 109 0,63%
  Giltiga röster 17173 100,00% +3   17170 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,03% +6 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 153 0,88% -1 -0,01 154 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,11% +12 +0,07 7 0,04%
VDT Valdeltagande 17351 85,45% +20 +1,60 17331 83,85%
  Antal röstberättigade 20306   -363   20669  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
12,26% 9,67% 4,50% 5,45% 33,65% 8,58% 1,77% 22,62% 0,27% 1,23%   0,41%   77,91%
12,25% 10,36% 3,56% 6,12% 33,74% 8,24% 2,78% 22,16% 0,22% 0,56%   0,87% 1,09% 80,35%
14,37% 17,18% 3,30% 5,44% 29,03% 6,80% 2,23% 19,90% 0,29% 1,46% 0,10% 1,15% 0,29% 85,39%
16,28% 9,30% 4,73% 5,45% 35,93% 6,42% 2,81% 18,36% 0,24% 0,48%   0,56% 0,08% 88,07%
15,10% 10,10% 4,29% 5,80% 38,63% 6,36% 1,83% 17,57% 0,16% 0,16%   0,94%   78,78%
12,40% 8,19% 3,98% 4,55% 38,45% 7,39% 2,73% 21,50%   0,80% 0,11% 0,34%   82,60%
10,28% 7,28% 2,91% 6,80% 40,45% 10,19% 3,07% 17,72% 0,24% 1,05%   0,64% 0,24% 77,79%
16,26% 7,92% 3,29% 8,33% 34,57% 8,85% 3,40% 16,05% 0,31% 1,03%   0,72%   84,18%
12,26% 14,42% 3,64% 5,53% 33,83% 5,93% 2,02% 21,29% 0,40% 0,67%   1,46%   88,28%
14,54% 9,07% 3,93% 4,36% 41,23% 7,53% 1,71% 16,77% 0,34% 0,51%   0,85% 0,17% 86,46%
17,65% 11,27% 2,67% 5,92% 27,29% 6,97% 0,93% 26,48% 0,23% 0,58%   1,03%   84,88%
13,57% 11,37% 3,13% 6,50% 38,86% 8,47% 1,97% 15,55%   0,58%   0,92%   85,29%
14,67% 9,50% 3,51% 6,00% 32,93% 9,41% 3,78% 19,00% 0,09% 1,11% 0,09% 0,46%   82,26%
14,86% 14,71% 3,45% 6,61% 28,38% 5,41% 3,90% 21,47% 0,30% 0,90%   0,60%   87,58%
12,43% 11,40% 2,31% 6,77% 37,19% 8,05% 1,97% 18,68% 0,17% 1,03% 0,25% 1,27%   85,68%
12,85% 16,51% 2,72% 6,38% 32,09% 6,81% 2,38% 19,49%   0,77%   1,26%   87,24%
14,45% 16,93% 2,03% 4,97% 29,01% 6,88% 1,92% 22,91% 0,34% 0,56%   1,12%   87,67%
17,26% 12,70% 2,93% 4,23% 22,15% 10,10% 6,84% 20,20% 0,98% 2,61%   1,92%    
Bollnäs 13,98% 11,34% 3,41% 5,92% 34,60% 7,65% 2,50% 19,57% 0,22% 0,82% 0,03% 0,88% 0,11% 85,45%

Röstfördelning övriga partier - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 36 0,21% +36 +0,21    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 28 0,16% +13 +0,08 15 0,09%
DD Direktdemokraterna 17 0,10% +17 +0,10    
ENH Enhet 17 0,10% +5 +0,03 12 0,07%
MED Medborgerlig Samling 16 0,09% +16 +0,09    
PP Piratpartiet 10 0,06% -54 -0,31 64 0,37%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 4 0,02% +4 +0,02    
DjuP Djurens parti 3 0,02% -2 -0,01 5 0,03%
  Basinkomstpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01%     2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,01% +2 +0,01    
CSIS Common sense in Sweden 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -10 -0,06 11 0,06%
  Totalt övriga partier 140 0,82% +31 +0,18 109 0,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Bollnäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se