2018-09-14 11:28:59

Val till riksdagen - Röster - kommun Kramfors

9,32%
12,46%
2,05%
3,98%
41,07%
11,79%
1,87%
15,76%
0,51%
1,20%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,21%
+1,16
2014: 85,05%

Röstfördelning - kommun Kramfors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1124 9,32% -286 -2,01 1410 11,33%
C Centerpartiet 1503 12,46% +315 +2,91 1188 9,54%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 247 2,05% +39 +0,38 208 1,67%
KD Kristdemokraterna 480 3,98% +182 +1,58 298 2,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4955 41,07% -1492 -10,73 6447 51,79%
V Vänsterpartiet 1423 11,79% +493 +4,32 930 7,47%
MP Miljöpartiet de gröna 226 1,87% -187 -1,44 413 3,32%
SD Sverigedemokraterna 1902 15,76% +693 +6,05 1209 9,71%
FI Feministiskt initiativ 61 0,51% -210 -1,67 271 2,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 145 1,20% +71 +0,61 74 0,59%
  Giltiga röster 12066 100,00% -382   12448 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,03% +4 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 124 1,02% +38 +0,33 86 0,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,06%     7 0,06%
VDT Valdeltagande 12201 86,21% -340 +1,16 12541 85,05%
  Antal röstberättigade 14153   -592   14745  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Kramfors

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
5,48% 13,01% 1,02% 4,72% 41,71% 12,24% 1,66% 18,24% 0,51% 1,40% 0,13% 1,26%   82,73%
8,41% 5,97% 1,22% 3,26% 47,35% 14,11% 0,95% 15,33% 0,95% 2,44%   1,34%   77,57%
6,72% 11,33% 2,24% 2,99% 38,85% 16,81% 0,87% 18,06% 0,62% 1,49% 0,12% 1,11%   83,30%
8,69% 11,20% 2,70% 6,37% 33,40% 13,71% 0,39% 21,24% 0,19% 2,12%   2,26% 0,19% 81,94%
8,82% 5,71% 2,45% 3,51% 51,10% 12,41% 1,14% 13,96% 0,16% 0,73% 0,08% 0,97% 0,16% 83,61%
9,05% 26,80% 3,52% 5,36% 33,50% 5,19% 2,35% 12,90% 0,34% 1,01%   0,50%   86,08%
9,57% 8,17% 1,52% 2,57% 42,82% 13,07% 2,22% 18,20% 0,47% 1,40%   1,04%   86,17%
13,18% 7,89% 2,12% 2,52% 50,04% 11,31% 1,46% 10,58% 0,41% 0,49%   0,89%   89,14%
9,82% 18,62% 2,75% 4,22% 34,50% 9,82% 2,75% 15,78% 0,64% 1,10%   0,82% 0,09% 86,55%
9,93% 19,64% 2,68% 5,92% 34,15% 7,92% 4,58% 13,62% 1,00% 0,56%   0,55% 0,11% 86,90%
9,89% 10,90% 1,27% 4,23% 37,95% 15,30% 1,52% 17,58% 0,25% 1,10%   1,09%   84,17%
11,04% 24,87% 1,73% 5,45% 34,44% 5,45% 2,26% 13,43% 0,13% 1,20%   0,40% 0,13% 84,56%
4,82% 7,46% 1,75% 3,29% 46,49% 13,16% 0,44% 19,96% 0,88% 1,75%   0,87%   83,94%
9,59% 8,46% 1,55% 3,39% 44,85% 13,12% 1,83% 16,36%   0,85% 0,14% 1,52% 0,14% 84,25%
12,17% 9,57% 3,04% 2,17% 28,70% 13,04% 4,78% 20,43% 3,04% 3,04%   1,29%    
Kramfors 9,32% 12,46% 2,05% 3,98% 41,07% 11,79% 1,87% 15,76% 0,51% 1,20% 0,03% 1,02% 0,06% 86,21%

Röstfördelning övriga partier - kommun Kramfors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 48 0,40% +48 +0,40    
  Norrlandspartiet 26 0,22% +26 +0,22    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 22 0,18% +17 +0,14 5 0,04%
ENH Enhet 11 0,09% +4 +0,03 7 0,06%
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,09% +5 +0,04 6 0,05%
MED Medborgerlig Samling 9 0,07% +9 +0,07    
PP Piratpartiet 8 0,07% -32 -0,26 40 0,32%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 5 0,04% +5 +0,04    
DjuP Djurens parti 2 0,02% -2 -0,02 4 0,03%
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
DD Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -11 -0,09 12 0,10%
  Totalt övriga partier 145 1,20% +71 +0,61 74 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Kramfors

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Raggarpartiet 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se