2018-09-14 10:23:09

Val till riksdagen - Röster - kommun Sollefteå

8,96%
12,84%
1,60%
4,35%
35,25%
15,30%
1,50%
18,66%
0,45%
1,07%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,45%
+1,16
2014: 85,30%

Röstfördelning - kommun Sollefteå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1132 8,96% -245 -1,54 1377 10,51%
C Centerpartiet 1622 12,84% +765 +6,30 857 6,54%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 202 1,60% -68 -0,46 270 2,06%
KD Kristdemokraterna 550 4,35% +283 +2,32 267 2,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4453 35,25% -2584 -18,43 7037 53,68%
V Vänsterpartiet 1933 15,30% +1068 +8,70 865 6,60%
MP Miljöpartiet de gröna 190 1,50% -212 -1,56 402 3,07%
SD Sverigedemokraterna 2357 18,66% +676 +5,84 1681 12,82%
FI Feministiskt initiativ 57 0,45% -178 -1,34 235 1,79%
ÖVR Övriga anmälda partier 135 1,07% +18 +0,18 117 0,89%
  Giltiga röster 12631 100,00% -477   13108 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 21 0,16% +21 +0,16    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 123 0,96% +6 +0,08 117 0,88%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,02% -3 -0,02 6 0,05%
VDT Valdeltagande 12778 86,45% -453 +1,16 13231 85,30%
  Antal röstberättigade 14780   -732   15512  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sollefteå

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
7,79% 15,21% 0,57% 3,80% 38,02% 16,16% 1,90% 15,02% 1,14% 0,38% 0,19% 0,38%   83,57%
7,11% 14,66% 1,72% 4,09% 37,72% 16,38% 0,43% 16,38% 0,43% 1,08%   1,28%   86,88%
6,51% 8,22% 2,05% 4,11% 44,52% 15,41% 0,34% 17,81%   1,03%   1,68%   88,39%
10,41% 17,09% 1,96% 2,75% 27,90% 12,97% 0,79% 25,54%   0,59%   1,36%   88,66%
8,09% 9,81% 1,42% 3,24% 39,33% 15,67% 1,21% 19,01% 0,81% 1,42%   1,59% 0,10% 79,09%
9,87% 8,92% 0,95% 5,71% 34,60% 14,15% 2,14% 21,17% 0,24% 2,26% 1,98%     83,79%
6,46% 9,55% 1,06% 3,86% 39,15% 13,98% 1,16% 24,20% 0,10% 0,48%   1,33%   86,15%
8,37% 16,05% 1,40% 4,42% 33,95% 10,93% 0,93% 22,79% 0,47% 0,70%   0,46%   90,38%
13,71% 14,05% 2,01% 4,91% 34,23% 12,82% 1,56% 16,05% 0,33% 0,33%   0,44%   88,77%
7,40% 9,68% 1,20% 2,94% 35,47% 20,24% 0,22% 21,11% 0,44% 1,31%   0,54%   83,09%
11,09% 14,32% 2,15% 5,71% 35,60% 12,17% 1,82% 16,39% 0,25% 0,50%   0,58%   89,40%
5,03% 21,23% 0,84% 9,50% 23,18% 15,36% 0,28% 22,63% 1,12% 0,84% 0,28% 1,10%   88,54%
11,63% 16,43% 2,15% 5,18% 32,11% 13,15% 2,53% 16,06% 0,25% 0,51%   1,25% 0,12% 82,94%
9,12% 13,54% 2,08% 2,89% 36,46% 17,15% 1,44% 16,06% 0,27% 0,99% 0,09% 0,98%   83,71%
5,36% 12,17% 1,30% 4,20% 33,48% 23,91% 1,45% 15,80% 1,45% 0,87%   1,85%   83,49%
8,18% 10,38% 0,63% 4,40% 41,19% 14,47% 0,63% 17,92%   2,20%   0,93%   88,43%
9,09% 12,78% 2,18% 4,83% 33,14% 15,25% 3,22% 16,86% 0,38% 2,27% 0,09% 1,03%   82,92%
12,63% 13,64% 2,02% 2,53% 29,29% 13,13% 3,03% 19,70% 1,52% 2,53%   1,49% 0,50%  
Sollefteå 8,96% 12,84% 1,60% 4,35% 35,25% 15,30% 1,50% 18,66% 0,45% 1,07% 0,16% 0,96% 0,02% 86,45%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sollefteå

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 50 0,40% +50 +0,40    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 39 0,31% +5 +0,05 34 0,26%
ENH Enhet 15 0,12% -20 -0,15 35 0,27%
KrVP Kristna Värdepartiet 7 0,06% +3 +0,02 4 0,03%
PP Piratpartiet 7 0,06% -26 -0,20 33 0,25%
DD Direktdemokraterna 5 0,04% +5 +0,04    
MED Medborgerlig Samling 5 0,04% +5 +0,04    
DjuP Djurens parti 2 0,02%     2 0,02%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,02% +2 +0,02    
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% -1 -0,01 2 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,05 7 0,05%
  Totalt övriga partier 135 1,07% +18 +0,18 117 0,89%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sollefteå

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se