2018-09-13 09:52:55

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

37,88%
10,09%
8,00%
6,77%
8,73%
1,72%
5,41%
19,56%
0,25%
1,60%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 308 37,88% -24 -12,19 332 50,08%
C Centerpartiet 82 10,09% +58 +6,47 24 3,62%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 8,00%   -1,81 65 9,80%
KD Kristdemokraterna 55 6,77% +20 +1,49 35 5,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 71 8,73% +13 -0,02 58 8,75%
V Vänsterpartiet 14 1,72% +5 +0,36 9 1,36%
MP Miljöpartiet de gröna 44 5,41% -1 -1,38 45 6,79%
SD Sverigedemokraterna 159 19,56% +94 +9,75 65 9,80%
FI Feministiskt initiativ 2 0,25% -23 -3,52 25 3,77%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,60% +8 +0,84 5 0,75%
  Giltiga röster 813 100,00% +150   663 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,12% +1 +0,12    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,73% +2 +0,13 4 0,60%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,37% +3 +0,37    
MED Medborgerlig Samling 3 0,37% +3 +0,37    
DjuP Djurens parti 2 0,25% +1 +0,10 1 0,15%
ENH Enhet 2 0,25% +2 +0,25    
PP Piratpartiet 2 0,25% -1 -0,21 3 0,45%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,12%   -0,03 1 0,15%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 13 1,60% +8 +0,84 5 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se