2018-09-12 16:37:27

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

11,76%
13,73%
1,96%
5,88%
39,22%
15,69%
0,00%
9,80%
1,96%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6 11,76% +1 +6,02 5 5,75%
C Centerpartiet 7 13,73%   +5,68 7 8,05%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1 1,96% -2 -1,49 3 3,45%
KD Kristdemokraterna 3 5,88% +3 +5,88    
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 39,22% -19 -5,61 39 44,83%
V Vänsterpartiet 8 15,69% -2 +4,19 10 11,49%
MP Miljöpartiet de gröna     -5 -5,75 5 5,75%
SD Sverigedemokraterna 5 9,80% -7 -3,99 12 13,79%
FI Feministiskt initiativ 1 1,96% -5 -4,94 6 6,90%
ÖVR Övriga anmälda partier            
  Giltiga röster 51 100,00% -36   87 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 1,92% -2 -1,34 3 3,26%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -2,17 2 2,17%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier            

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se