2018-09-12 16:27:45

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kulltorp

17,50%
13,15%
2,81%
15,45%
17,11%
2,30%
0,77%
30,01%
0,00%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,10%
+1,29
2014: 88,81%

Röstfördelning - valdistrikt Kulltorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 137 17,50% -28 -3,93 165 21,43%
C Centerpartiet 103 13,15% -1 -0,35 104 13,51%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 22 2,81% +5 +0,60 17 2,21%
KD Kristdemokraterna 121 15,45% -1 -0,39 122 15,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 134 17,11% -34 -4,70 168 21,82%
V Vänsterpartiet 18 2,30% +7 +0,87 11 1,43%
MP Miljöpartiet de gröna 6 0,77% -12 -1,57 18 2,34%
SD Sverigedemokraterna 235 30,01% +80 +9,88 155 20,13%
FI Feministiskt initiativ     -3 -0,39 3 0,39%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,89%   -0,02 7 0,91%
  Giltiga röster 783 100,00% +13   770 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,01% +1 +0,11 7 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13%     1 0,13%
VDT Valdeltagande 792 90,10% +14 +1,29 778 88,81%
  Antal röstberättigade 879   +3   876  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kulltorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,38% +3 +0,38    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,26%     2 0,26%
AfS Alternativ för Sverige 1 0,13% +1 +0,13    
PP Piratpartiet 1 0,13% -2 -0,26 3 0,39%
ENH Enhet     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,13 1 0,13%
  Totalt övriga partier 7 0,89%   -0,02 7 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kulltorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se