2018-09-12 17:38:48

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Sörbo-Vad

16,95%
4,18%
1,97%
5,41%
34,64%
3,93%
0,00%
31,70%
0,25%
0,98%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,18%
-0,04
2014: 89,21%

Röstfördelning - valdistrikt Sörbo-Vad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 69 16,95% -14 -4,27 83 21,23%
C Centerpartiet 17 4,18% -2 -0,68 19 4,86%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 1,97% +1 +0,18 7 1,79%
KD Kristdemokraterna 22 5,41% +15 +3,62 7 1,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 141 34,64%   -1,42 141 36,06%
V Vänsterpartiet 16 3,93% -14 -3,74 30 7,67%
MP Miljöpartiet de gröna     -10 -2,56 10 2,56%
SD Sverigedemokraterna 129 31,70% +38 +8,42 91 23,27%
FI Feministiskt initiativ 1 0,25% -1 -0,27 2 0,51%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,98% +3 +0,73 1 0,26%
  Giltiga röster 407 100,00% +16   391 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 1,21% -1 -0,30 6 1,51%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 412 89,18% +15 -0,04 397 89,21%
  Antal röstberättigade 462   +17   445  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sörbo-Vad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,25% +1 +0,25    
DD Direktdemokraterna 1 0,25% +1 +0,25    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,25% +1 +0,25    
MED Medborgerlig Samling 1 0,25% +1 +0,25    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,26 1 0,26%
  Totalt övriga partier 4 0,98% +3 +0,73 1 0,26%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sörbo-Vad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se