2018-09-09 18:30:15

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Partier och valsedlar - valdistrikt 423 Tortuna/Sevalla

Vid val till landstingsfullmäktige visas valsedlarna per landsting. Valdistriktet 423 Tortuna/Sevalla ingår i Västmanlands län.

Klicka här för att se valsedlarna

http://www.val.se