Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 423 Tortuna/Sevalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 423 Tortuna/Sevalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
423 Tortuna/Sevalla 822 13,9% 34,7% 28,3% 23,1% 6,1% 52,8% 47,2% 1,7%  
Summa 822 13,9% 34,7% 28,3% 23,1% 6,1% 52,8% 47,2% 1,7%

http://www.val.se