Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 413 Skiljebo S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 413 Skiljebo S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
413 Skiljebo S 1323 14,0% 33,2% 28,3% 24,6% 6,7% 49,7% 50,3% 4,6%  
Summa 1323 14,0% 33,2% 28,3% 24,6% 6,7% 49,7% 50,3% 4,6%

http://www.val.se