Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
113 Pettersberg Ö 1545 18,6% 25,1% 20,8% 35,5% 4,1% 46,3% 53,7% 6,3%  
Summa 1545 18,6% 25,1% 20,8% 35,5% 4,1% 46,3% 53,7% 6,3%

http://www.val.se