Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 314 Råby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 314 Råby N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
314 Råby N 1279 21,5% 28,1% 21,7% 28,8% 4,2% 51,1% 48,9% 10,6%  
Summa 1279 21,5% 28,1% 21,7% 28,8% 4,2% 51,1% 48,9% 10,6%

http://www.val.se