Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 108 Norrmalm/Blåsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 108 Norrmalm/Blåsbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
108 Norrmalm/Blåsbo 1357 21,1% 23,8% 22,4% 32,6% 6,6% 46,2% 53,8% 2,8%  
Summa 1357 21,1% 23,8% 22,4% 32,6% 6,6% 46,2% 53,8% 2,8%

http://www.val.se