Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 420 Hökåsen/Tillberga landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 420 Hökåsen/Tillberga landsbygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
420 Hökåsen/Tillberga landsbygd 1324 14,6% 37,4% 22,3% 25,8% 4,5% 50,4% 49,6% 2,0%  
Summa 1324 14,6% 37,4% 22,3% 25,8% 4,5% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se