Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 206 Bäckby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 206 Bäckby C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
206 Bäckby C 1068 15,7% 26,6% 22,7% 35,0% 4,7% 48,6% 51,4% 5,1%  
Summa 1068 15,7% 26,6% 22,7% 35,0% 4,7% 48,6% 51,4% 5,1%

http://www.val.se