Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 207 Bäckby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 207 Bäckby S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
207 Bäckby S 1057 14,9% 28,3% 22,4% 34,4% 5,9% 50,7% 49,3% 3,6%  
Summa 1057 14,9% 28,3% 22,4% 34,4% 5,9% 50,7% 49,3% 3,6%

http://www.val.se